Buitengewoon opsporingsambtenaren Haren beëdigd

HAREN – De gemeente Haren vindt leefbaarheid en veiligheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente toezichthouders aangesteld. Deze toezichthouders heeft u het afgelopen jaar vast wel eens op straat gezien of heeft u met hen gesproken. Nu deze toezichthouders onlangs formeel beëdigd zijn tot buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente kunnen zij bij een overtreding naast waarschuwen ook overgaan tot handhaven en boetes opleggen. Zij houden toezicht op de naleving van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en andere gemeentelijke wetgeving. Hierbij gaat het onder andere om handhaving bij diverse vormen van overlast, eenvoudige milieu-overtredingen, toezicht houden bij evenementen en fout parkeren. Zij spreken overtreders aan en stellen eventueel een proces-verbaal op.

Heeft u een melding over verstoring in het openbaar gebied dan zijn de boa’s te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Haren 14 050 of via gemeente@haren.nl.

Toezicht op fiscaal parkeren is geen Boa-taak

De Boa’s worden niet ingezet voor het toezicht op fiscaal (betaald) parkeren. Dit is geen taak vanuit de APV of andere gemeentelijke wetgeving. Het fiscaal parkeren valt onder de noemer van gemeentelijke heffingen. Hiervoor geldt andere regelgeving. Voor de controle op de betaling van het parkeergeld worden de parkeerwachters van de gemeente ingezet.