Doorstroming woningmarkt Groningen-Assen goed op gang

REGIO – In de laatste woningbouwmonitor van de Regio Groningen Assen opnieuw positieve berichten over een aantrekkende koopmarkt en toenemende bouwactiviteit in de regio in het afgelopen jaar. De koopmarkt in Groningen heeft hoge verkoopresultaten en korte doorlooptijden. Ook is er sprake van een duidelijk herstel op de woningmarkt in de gemeenten rondom de stad, dit is in lijn met de landelijke trend.

Overige uitkomsten onderzoek:

  • Toename consumentenvertrouwen en afname van de hypotheekrente jagen de woningmarkt aan.
  • Meer verkopen in de bestaande markt: de korte doorlooptijd van 26 dagen duidt op een overspannen marktsituatie in de stad Groningen. Ook de relatief sterk verbeterde verkoop van vrijstaande woningen duidt erop dat de doorstroming goed op gang is.
  • Nieuwbouw is verder aangetrokken: zowel binnen de bestaande markt als de nieuwbouwmarkt zijn regionale verschillen tussen de gemeenten. Het deel van de regio dat in het aardbevingsgebied ligt, lijkt minder te profiteren van de woningmarkt.
  • Druk op de sociale huursector lijkt af te nemen: er was meer aanbod van huurwoningen waardoor de druk op de sector het afgelopen halfjaar duidelijk lager was dan het gemiddelde in de afgelopen 5 jaar.
  • Er werden 43% meer koopwoningen en 50% meer huurwoningen bouwvergunningen afgegeven dan gemiddeld in de 5 voorgaande jaren. Dit is een bevestiging van de aantrekkende koopmarkt in de regio, maar ook een teken dat er weer meer in nieuwbouw van huurwoningen wordt geïnvesteerd.
  • Opvallend is dat de bouwactiviteit in de regio Groningen – Assen vorig jaar sterker is aangetrokken dan in de rest van Nederland. Het afgelopen halfjaar werden bijna 1.100 nieuwe woningen opgeleverd, 71% meer dan gemiddeld in de afgelopen jaren.

Hoe zijn de uitkomsten tot stand gekomen?

In de eerste en tweede helft van 2016 is een woningmarkt- en woningbouwmonitor opgesteld. De regionale monitor is gebaseerd op kwartaalcijfers van het CBS, de NVM, verkoopinformatie nieuwbouw verzameld bij makelaars en informatie over de sociale huursector aangeleverd door de regionale woningcorporaties. De meest recente woningbouwmonitor gaat over het tweede halfjaar van 2016.

Eens per jaar wordt aandacht besteed aan de geplande bouwprojecten in de regiogemeenten in relatie tot de gemaakte woningbouwafspraken. Dit gebeurt voor de stand van zaken per 1 januari.

Tot slot worden eens per jaar de ontwikkelingen in de woningvoorraad en het aantal inwoners in de regio in beeld gebracht. Dat gebeurt op basis van cijfermateriaal van het CBS.

De rapportage kwam tot stand onder leiding van  het programmabureau Regio Groningen – Assen en in samenwerking met de regiogemeenten en de regiocorporaties.