Wethouder Hulshoff ondertekent gunning Inloopvoorziening ggz

MARUM – Ixta Noa Praktijkhuizen gaat in opdracht van de vier Westerkwartiergemeenten een inloopvoorziening ggz realiseren in het Westerkwartier. Op het gemeentehuis van Marum is op dinsdag 2 mei de overeenkomst ondertekend door Gerard de Roos, directeur Ixta Noa en, namens de vier Westerkwartiergemeenten, Marumer wethouder Janny Hulshoff. De voorziening zorgt voor preventie en nazorg voor mensen met psychische problemen.

Inloopvoorziening

De inloopvoorziening ggz is de meest laagdrempelige vorm van dagactiviteit voor mensen met psychische problemen. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor deze vorm van zorg aan kwetsbare inwoners. In de provincie Groningen zijn op dit moment zeven locaties. Om de voorziening voor iedereen bereikbaar te maken, is gekozen voor een betere spreiding. In het Westerkwartier, waar voorheen geen inloopvoorziening was, worden twee locaties gerealiseerd. Het is de bedoeling dat dit jaar de eerste locatie wordt geopend. Op dit moment wordt gekeken waar de locaties het beste gerealiseerd kunnen worden.

lxta Noa

lxta Noa is een organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans. Ze leveren een bijdrage aan positieve gezondheid en herstel bij mensen door een veilige omgeving te creëren waarin mensen elkaar inspireren tot verandering.