Wegen Bellingwedde aangepakt

BELLINGWEDDE – De gemeente Bellingwedde heeft ingestemd met het Onderhoudsprogramma wegen 2017. Belangrijk onderdeel van dit programma is het (groot) onderhoud aan een aantal wegen. Het totale oppervlak aan verhardingen binnen de gemeente Bellingwedde bedraagt ruim 1.023.000 m2. Binnen het beschikbare budget is een selectie van wegen gemaakt die voor onderhoud in aanmerking komen.

Zodra de aanbesteding voor de werkzaamheden rond is, wordt gestart met de uitvoering. Op de volgende locaties in Bellingwolde vinden vervolgens asfalteringswerkzaamheden plaats: Nieuwlandseweg, van Tweekarspelenweg tot Oudeschankerweg, Tweekarspelenweg van Nieuwlandseweg tot Hoofdweg, Blijhamsterweg van Hoofdweg tot Brandweerkazerne en de 1ste Bovenstreeklaan van Vonkslaan tot 1ste Bovenstreeklaan 1.

Naast de asfalteringswerkzaamheden wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Hoenderkamp en het voetpad langs de Oostersingel in Wedde. In Veelerveen worden aan de kanaalzijde van de Veelerveensterweg grasstenen aangebracht tussen de Spetsebrugweg en de Verbindingsweg. Het streven is dat alle werkzaamheden medio november 2017 gereed zijn. In Bellingwolde Noord wordt nog dit jaar de riolering vervangen in de Noorderstraat, Zuiderstraat en een gedeelte van de Molenweg. De wegen worden vervolgens opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe openbare verlichting. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.