Verkeerstellers meten verkeer op hoofdwegen in Haren

HAREN – Na de zomer start de grootschalige ombouw van de Ring Zuid. Om tijdens de werkzaamheden de hoeveelheid (sluip-)verkeer door Haren te monitoren wordt het verkeer op de hoofdwegen permanent gemeten.

In opdracht van de gemeente Haren zijn op vijf locaties permanente verkeerstellers geplaatst die vanaf juni het verkeer meten. Door middel van lussen in de weg wordt gemeten hoeveel verkeer er door de gemeente rijdt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrachtverkeer en personenauto’s. Deze verkeerstellers staan op de Dr Ebelsweg (N860), Rijksstraatweg tussen Glimmen en N860, tussen N860 en Emmalaan, tussen Haren en Groningen en op de Meerweg. Wethouder Mathilde Stiekema zegt: “blij te zijn met de vijf meetpunten, immers meten is weten”. Objectieve gegevens geven inzicht in de verkeersstromen en op grond daarvan kan bijsturing zo nodig plaatsvinden.”

Op basis van onderzoeken van Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid is de prognose dat tijdens de werkzaamheden in Groningen nauwelijks extra verkeer door Haren rijdt. Door middel van deze tellers wordt dit nu in beeld gebracht en indien nodig kan worden bijgestuurd. Eerder is al vanuit het project Aanpak Ring Zuid aangegeven dat er geen omleidingen zullen plaatsvinden via wegen in Haren. Tijdens de zomerperiode vindt er groot onderhoud van de A28 tussen Groningen en Haren/de Witte Molen plaats. De ervaringen hiervan worden meegenomen in het vervolgtraject.