Verdere afname WW in Groningen

In april nam de WW in Groningen af tot 15.134 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Vooral in de bouw vinden mensen weer vaker werk. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk in deze branche weer toe.
Eind april telde Groningen 15.134 WW-uitkeringen. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in april af met 483 uitkeringen (-3,1%). Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 10,9% (1.843) minder WW-uitkeringen. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. Ongeveer twee derde van de mensen met een WW-uitkering slaagt erin binnen een jaar weer aan het werk te gaan. In de bijlage een uitsplitsing van de WW op sector en per gemeente.

Vooral daling WW in bouw
Vooral de bouw draagt bij aan de afname van het aantal WW-uitkeringen. In april daalde de WW in de Groningse bouwsector met 8%. Afgelopen jaar bedroeg de daling zelfs 34%. Van alle beroepsgroepen in de WW vinden mensen met een bouwberoep het vaakst opnieuw werk. Meer dan 80% van de schilders, timmerlui, bouwarbeiders en loodgieters gaat binnen een jaar weer aan het werk. De werkhervattingen van bouwpersoneel zijn wel vaak korter dan een jaar. Dit komt vooral omdat er in de wintermaanden minder werk is.

Herstel werkgelegenheid bouw
Na een afname van de werkgelegenheid in de jaren 2010 – 2016, neemt het aantal banen in de bouw weer toe. De banenontwikkeling reageert met vertraging op het aantrekken van de bouwproductie vanaf 2014. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk in de bouw weer toe. Momenteel staan in Groningen bijna 400 bouwvacatures open. Vooral bouwtimmerlui, installatiemonteurs, werkvoorbereiders en monteurs elektrische installaties zijn veelgevraagd.

Projecten om werkzoekenden in de bouw te bemiddelen
Om aan de vraag in de bouw tegemoet te komen, zijn verschillende projecten ingezet. Zo kunnen jongeren tot 27 jaar die geen startkwalificatie hebben of een richting hebben gekozen waarin geen werk is te vinden, via hun adviseur van UWV of gemeente meedoen aan het Keuzecarrousel. Zij kunnen dan een dagdeel snuffelen bij een werkgever in de bouw of techniek. Wie hierna verder wil, kan zelfs een voucher krijgen ter waarde van €2.500, beschikbaar gesteld vanuit de Provincie en te besteden aan (bij)scholing. Daarnaast biedt UWV bijscholing aan werkzoekenden die al enige bouw- en kluservaring hebben in het traject Leerbouwen. Hier leert men dan over timmeren, machinaal houtbewerken en metselen. Tot slot kan iedereen die interesse heeft om in de bouw te werken, dus ook baanveranderaars, zich melden via de website www.kansrijkberoep.nl. Per persoon wordt bekeken welk traject we kunnen bieden om iemand naar een baan in de bouw te begeleiden.

Vrijwel overal lichte daling
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 401.483. Dat is 4,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 414.750. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 3,2% (-13.267). De daling van de WW is in alle regio’s zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland nog 460.521 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 12,8% (-59.038).
Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in april af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. Zowel in de afgelopen maand als in het afgelopen jaar was de daling van de WW in Friesland en Drenthe sterker dan in Groningen.
• UWV verstrekte eind april in de provincie Friesland 17.716 WW-uitkeringen; 4,2% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind april 13,7% lager dan vorig jaar.
• Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde in april met 3,9% naar 14.133. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 12,2%.