Nieuwe voorzitter kiest vooral voor persoonlijke benadering; Markus Ploeger gaat met leden VV Meeden in gesprek

MEEDEN - Markus Ploeger vv Meeden 10-05-2017

 

MEEDEN – VV Meeden staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Vooral het artikel met de kop ‘Voortbestaan VV Meeden staat op het spel’ op de nieuwssite menterwoldeinfo.nl maakt het nodige los in het anders zo rustieke dorp. In dit verhaal luidt voorzitter Jeffrey Toorn de noodklok. De leden moeten de handen uit de mouwen  steken omdat het anders wel eens afgelopen kan zijn met de voetbalclub. Hij schrijft een bijzondere ledenvergadering uit in het dorpshuis die door maar liefst 150 leden wordt bezocht. Voorzitter Toorn treedt  daar af omdat hij wegens onder andere zakelijke beslommeringen te weinig tijd in de vereniging kan steken en omdat zijn opvolger klaarstaat. De man die nu de kar moet trekken is Markus Ploeger, bestuurder in hart en nieren.

Ploeger begint voor velen als droomkandidaat en daar is hij zelf eigenlijk helemaal niet zo gelukkig mee. ,,Je staat gelijk op achterstand. De mensen verwachten veel zo niet teveel van je. Ik had liever al die publiciteit niet gehad. Maar het is natuurlijk wel een feit dat ik veel bestuurlijke ervaring heb. Die komt me hier ongetwijfeld ook goed van pas.”

Markus Ploeger is in het dagelijks leven werkzaam bij De Kompanjie, een samenvoeging van de gemeentelijke organisaties van Pekela en Veendam. Hij zit daar op Sociale Zaken. Lange tijd was Ploeger woonachtig in Boven Pekela waar hij het zelfs bracht tot voorzitter van de plaatselijke voetbalclub Pekelder Boys. Daarnaast is hij wethouder geweest en vervulde hij na zijn verhuizing naar Meeden allerlei functies binnen de plaatselijke voetbalclub en was hij tot voor een jaar voorzitter van het dorpshuis. Daar stopte hij mee vanwege een operatie. Momenteel timmert Ploeger vooral aan de weg als fractievoorzitter van de partij Kritisch Menterwolde. En nu pakt hij voor de tweede keer de voorzittershamer van VV Meeden op waar hem dus een hoop werk wacht.

,,Het tekort aan vrijwilligers speelt natuurlijk niet alleen in Meeden. Bijna iedere vereniging heeft er mee te maken. Elke huishouding telt tegenwoordig twee volwaardige banen. Grote drukte is het gevolg en er is daarom geen tijd voor vrijwilligerswerk. Hoe kleiner het dorp, hoe lastiger het is om mensen te vinden. Meeden telt ongeveer 1700 inwoners, ongeveer zestig daarvan zetten zich al in voor het zwembad dat volledig door vrijwilligers wordt gerund. Wat ook speelt is dat de mensen over de juiste capaciteiten moeten beschikken om een bepaalde taak naar behoren te kunnen invullen. Ze moeten er wel op berekend zijn. Als voorzitter wil ik zoveel mogelijk mijn gezicht laten zien en op ons complex aanwezig zijn. Direct contact ervaar ik als ontzettend belangrijk. Ik fluit tegenwoordig wel eens wedstrijdjes van de F-pupillen. Er staan dan veel enthousiaste ouders lang de lijn. Daar moet er dan toch wel eentje tussen zitten die ook zo’n wedstrijd kan fluiten? Ik wil met ze in gesprek en hoop ze dan zover te krijgen. Voor de maand september, de start van het nieuwe voetbalseizoen, wil ik samen met mijn collega bestuursleden het zaakje hier weer op de rails hebben. Vorig jaar heeft de club leden die hun handen niet uit de mouwen kunnen of willen steken twintig euro extra contributie laten betalen. Dit was vooral symbolisch bedoeld. Ik wil eens kijken wat het heeft opgeleverd, vind persoonlijke inzet veel belangrijker dan geld. Het is  een experiment dat zeker geëvalueerd moet worden.”

Markus Ploeger, die graag inspirerend wil zijn voor andere mensen, gaat zich samen met de leden ook nog buigen over het vraagstuk of het zaterdagvoetbal moet terugkeren bij de club. ,,Een aantal mensen heeft op de bijzondere ledenvergadering gepolst of er op die dag weer gevoetbald kan worden. VV Meeden is van oudsher een zondagclub. Dik 45 jaar geleden is er een zaterdagafdeling bijgekomen om mensen met een bepaalde geloofsovertuiging ook de mogelijkheid te bieden om te voetballen. Op een bepaald moment waren er drie zaterdag- en vier zondagteams. Dat lukt nu niet meer. Meeden heeft het daarna alleen op de zaterdag geprobeerd, maar ook dit bleek geen onverdeeld succes. Daarna is weer gekozen voor alleen zondagvoetbal. Er moeten nu natuurlijk wel goede argumenten zijn om opnieuw op zaterdag te gaan spelen. Het belang van de club staat voorop, ik ben niet bevooroordeeld. De kans bestaat dat je meer kosten gaat maken bijvoorbeeld omdat de veldverlichting vaker moet branden. En is het concurrerend? Ik zeg maar wat. Je moet bij zo’n besluit alles meenemen. Ik hoorde dat een aantal spelers vooral voor de gezelligheid op zaterdagmiddag een balletje wil trappen. Maar misschien vindt een ander de woensdagmiddag juist wel gezellig. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nogmaals, het gaat om argumenten.”

Ploeger is niet bang dat er bij VV Meeden na verloop van tijd alleen maar een eerste elftal overblijft zoals bijvoorbeeld bij competitiegenoot VV Nieuweschans. ,,We tellen nu zo’n 200 leden. Als we er met zijn allen de schouders onderzetten dan komt het zeker goed. Er zijn veel jeugdleden, vooral dat biedt perspectief.”

Belangrijkste eigenschap van de nieuwe voorzitter van de voetbalclub is volgens zijn zeggen z’n positieve grondhouding. ,,Ik zie nooit beren op de weg,  denk  altijd in kansen. Wat mij betreft moet VV Meeden nog meer onderdeel gaan vormen van het totale dorpsgebeuren. We hebben uitstekende voorzieningen en een goeie kantine. Daarin hebben we nu een leuke speelhoek gemaakt voor kleine kinderen zodat ook jonge gezinnen zich er goed kunnen vermaken. Onze kantine grenst aan een vijver, ook daar liggen kansen.”  Was getekend, Markus Ploeger.