8 ton voor ZorgTechnologiehuizen Groningen

GRONINGEN – De subsidieaanvraag van ruim 8 ton voor ZorgTechnologiehuizen in Groningen en de regio is toegekend. Noorderpoort heeft deze subsidie aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Op dinsdag 23 mei is de aanvraag officieel goedgekeurd door het ministerie van OC&W. Het totale budget voor het project bedraagt 2,6 miljoen euro.

Noorderpoort gaat met 28 samenwerkingspartners vier ZorgTechnologiehuizen inrichten in de provincie Groningen. Daarnaast wordt een practoraat opgestart dat onderzoek gaat doen naar technologische innovaties. Met dit project wil Noorderpoort als mbo-instelling, samen met zorg- en welzijnsinstellingen, technologiebedrijven, andere onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten een bijdrage leveren aan de inzet en het gebruik van technologie in zorg en welzijn thuis.

Groeiende zorgvraag in de regio
In de regio’s Noordoost- en Oost Groningen gaat de vergrijzing sneller dan in de rest van Nederland.
Ouderen en chronisch zieken willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zelf de regie voeren over hun eigen leven. Gelukkig zijn er steeds meer technologische middelen om dit mogelijk te maken. Domotica maken wonen makkelijker, personenalarmering biedt veiligheid, elektronische medicatiedozen bevorderen gemak medicijn inname.

Studenten zijn werknemers van de toekomst
Mbo studenten van Noorderpoort zijn de werknemers van de toekomst die met voldoende kennis over de nieuwe mogelijkheden een bijdrage leveren aan deze zorgvernieuwing. Door de samenwerking met de partners in het project gaan zij al tijdens hun opleiding veel meer met deze innovaties werken en bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Vier ZorgTechnologiehuizen en een practoraat
Vanuit Campus Winschoten heeft Noorderpoort twee jaar geleden een ZorgThuis opgezet. Nu komen daar drie nieuwe ZorgThuizen bij in Stadskanaal, Appingedam en Groningen. Het bestaande ZorgThuis in Winschoten wordt verder ontwikkeld. Studenten gaan samen met zorginstellingen en bedrijven onderzoek doen naar technologische innovaties in het practoraat met de werktitel Zorg & Ondersteuning Dichtbij. Hierbij wordt samengewerkt met het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool. De ZorgThuizen zijn plaatsen waar wij graag de bevolking van de regio verwelkomen. Zo kunnen mensen voorlichting krijgen van studenten over mogelijkheden om langer veilig en gezond thuis te wonen.

Partners en financiering
De 28 samenwerkingspartners faciliteren door het project financieel te ondersteunen, expertise aan te bieden of materialen beschikbaar te stellen. De grootste partners in het project zijn zorg- en welzijnsinstellingen in de regio. Leveranciers van zorgtechnologie en de Health Hub in Roden zijn partners in de ontwikkeling van innovaties. Ook de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Groningen dragen bij. De Hanzehogeschool neemt deel in het practoraat en andere partners – en dat zijn er veel – dragen per locatie of voor meerdere locaties bij aan huisvesting, hulpmiddelen en deskundigheidsontwikkeling.

Zorgtechnologie bij het ZorgThuis
Het ZorgThuis richt zich nadrukkelijk op de inzet van zorgtechnologie in zorg- en welzijnssituaties. Door de samenwerking tussen onderwijs, zorginstellingen, innovatieve bedrijven en gemeenten zijn burgers, mantelzorgers, studenten, docenten en zorgprofessionals ervan verzekerd dat de zorgtechnologische innovaties goed ingezet worden. Noorderpoort is trots dat zij, dankzij de toekenning van de RIF-subsidie, deze samenwerking mag en kan versterken voor de stad en de regio.