ChristenUnie Stadskanaal wil aandacht voor eenzaamheid 

STADSKANAAL – De ChristenUnie vraagt aandacht voor eenzaamheid onder inwoners in de gemeente Stadskanaal. Aanleiding is het onderzoek van de GGD Gezondheidsprofiel volwassenen uit 2016. Hieruit  blijkt dat Stadskanaal het slechtst scoort in de provincie. Tijdens de Algemene Beschouwingen van 12 juni aanstaande dient de ChristenUnie een motie in om de problematiek en mogelijke oplossingen rond eenzaamheid beter in beeld te krijgen.

Problematisch Eenzaamheid is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Door de bevolkingssamenstelling in de gemeente Stadskanaal en het langer zelfstandig wonen door ouderen zal de groep eenzame Stadskanaalsters wellicht nog meer stijgen. De gemeente heeft op dit vlak wel een beperkte rol. Maar daarbij ook een stimulerende rol om samen met partners de eenzaamheid onder de inwoners te verminderen.

Onduidelijkheid Door diverse organisaties is er reeds aandacht voor eenzaamheid. Maar er is nog onvoldoende duidelijk of de gekozen vorm passend en voldoende is. Daarom is de ChristenUnie van mening dat er vroegtijdig gesignaleerd moet worden of er eenzaamheidsproblemen voorkomen, voordat deze problemen onoplosbaar worden.

De raadsfractie van de ChristenUnie in Stadskanaal verzoekt het college dus ook om met een overzicht te komen waaruit de activiteiten blijken die reeds worden uitgevoerd om eenzaamheid tegen te gaan danwel te verminderen. Met in het achterhoofd dat eenzaamheid niet enkel bij ouderen voorkomt. Ook moet er een beter beeld komen van de aard van de problematiek in de gemeente Stadskanaal en welke mogelijkheden verder nog genomen kunnen worden.