Nieuwe testomgeving voor gezond ouder worden

GRONINGEN – Een coöperatie van twintig noordelijke mkb-bedrijven ontwikkelen samen met het UMCG, Lifelines en Philips een nieuwe test-omgeving maken waar (nieuwe) apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en welzijn van moeders en hun kind(eren) kunnen worden getest. Daarnaast krijgt het bedrijfsleven door deze samenwerking de kans om te testen of hun producten relevant zijn. Reden genoeg voor zowel de provincies Fryslân en Groningen, de gemeente Groningen en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) om aan deze proeftuin subsidie toe te kennen.

Proeftuin Newborn

Deze omgeving – met de naam Proeftuin Newborn – maakt het mogelijk dat  jonge gezinnen potentiële toekomstige apparaten real-time kunnen testen.  Om op deze manier een bijdrage te leveren aan gezonder oud worden. De proeftuin Newborn beschikt over zo’n 5.000 apparaten, devices en wearables – zoals bloeddrukmeters, geluids- en fijnstofmeters – die gebruikt kunnen worden door de deelnemende gezinnen. Deze apparaten worden fysiek bij gezinnen thuis geplaatst waar min of meer doorlopend metingen mee gedaan worden. Deze apparaten kunnen via het internet aan elkaar gekoppeld worden. De data die hier uit voortkomt, wordt via een beveiligde omgeving versleuteld en anoniem bewaard. Onderzoekers krijgen met de data die hierdoor beschikbaar komen betere mogelijkheden voor onderzoek naar de gezondheid en risicofactoren voor ziektes en aandoeningen. Ook kunnen bedrijven op basis van de resultaten hun apparaten verbeteren of verder ontwikkelen. Daarbij kan gedacht worden aan een app voor huilende baby’s,  babyvoeding bij allergieën, plas-luiers met sensoren, middeltjes  tegen darmkrampjes of nieuwe methodes om ziektes vast te stellen. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in hun persoonlijke gezondheidssituatie.

Deelnemers proeftuin

De mensen die voor de proeftuin Newborn worden uitgenodigd, zijn jonge gezinnen die meedoen aan Lifelines Next. Lifelines Next volgt zwangeren tijdens en na de zwangerschap tot  1.000 dagen na de geboorte. Tijdens deze periode worden gegevens uit bloed, borstvoeding, urine, de fysieke omgeving, erfelijkheid en voedselinname verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Alleen als deelnemers aangeven interesse te hebben en expliciet toestemming geven  worden zij deelnemer aan de proeftuin Newborn. Voor deelnemers kan dit onderzoek interessant zijn omdat ze direct gedetailleerde individuele informatie krijgen over zichzelf of dat van hun kind, bijvoorbeeld omtrent bloeddruk, mondgezondheid, natte luiers, maar ook over de leefomgeving bijvoorbeeld de mate waarin fijnstof in huis aanwezig is.

Mkb- en grootbedrijven

De verwachting is dat de terugkoppeling en beoordeling van de innovaties door de jonge gezinnen, in een vroegtijdig stadium waardevolle inzichten oplevert over de kansrijkheid van de  innovaties of de wijze waarop bevindingen moeten worden bijgesteld. Naast een directe positieve bijdrage aan de gezondheid van de deelnemers door het verschaffen van real-time inzicht, kunnen betere beslissingen worden genomen over het al dan niet introduceren van een innovatief product. Verwacht wordt dat tijdens de periode tot 2019 zo’n 25 á 30 bedrijven gebruik willen maken van proeftuin Newborn, een stimulans voor het MKB en de werkgelegenheid in het noorden.