Groei Martini Ziekenhuis groter dan verwacht

GRONINGEN – Het Martini Ziekenhuis heeft in 2016 een omzetgroei van 4,8% doorgemaakt ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016 dat vandaag verschijnt. Het financiële resultaat is daarmee uitgekomen op 4,76 miljoen euro. De groei heeft onder andere te maken met verschuivingen van zorg in de regio en het feit dat meer mensen steeds vaker voor het Martini Ziekenhuis kiezen.

Hans Feenstra, bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis: ‘De groei is groter dan dat je op basis van demografie en de landelijke trend zou verwachten, maar is goed te verklaren. In de provincie Groningen richt het Universitair Medisch Centrum zich steeds meer op de bij een academisch ziekenhuis passende zorg en zien we dat patiënten en huisartsen het Martini Ziekenhuis steeds vaker weten te vinden. Daar zijn we ook transparant over naar de zorgverzekeraars. Zij herkennen overigens deze verschuivingen en onze groei en verwerken dat in onze contracten.’

De groei heeft ook een keerzijde want het Martini Ziekenhuis heeft momenteel te maken met toenemende wachttijden. Feenstra: ‘We zijn nu met man en macht bezig die weer terug te dringen naar een acceptabel niveau. Dat duurt alleen even, want we moeten daarvoor onze capaciteit op sommige afdelingen uitbreiden en dat realiseer je niet van de ene dag op de andere.’ Voor de korte termijn is verruiming van openingstijden en overwerk het belangrijkst dat we kunnen doen

Financiële positie
Uit het Jaardocument blijkt ook dat het Martini Ziekenhuis de financiële positie verder heeft kunnen versterken. Het Eigen Vermogen is toegenomen en de solvabiliteit steeg naar 22,3%, ruim boven de eis van de banken. De deelnemingen van het ziekenhuis (Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de Martini Apotheek) presteerden afgelopen jaar ook goed. Zij droegen €759.000 bij aan dit resultaat.

Vooruitkijken

Afgelopen jaar heeft het Martini Ziekenhuis de strategie tot 2020 vastgesteld. Feenstra: ‘Het borduurt voort op de eerder ingeslagen en ambitieuze weg om het voorkeursziekenhuis voor patiënten in de regio te zijn en rust op vijf pijlers; het bieden van excellente brede medisch specialistische zorg, de zeven* expertisecentra doorontwikkelen tot voorkeurscentra van Noord-Nederland, patiëntenparticipatie, goede regionale en landelijke samenwerking en uiteraard is de laatste pijler onze betrokken professionals, die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor onze patiënten. Ons motto blijft dan ook onveranderd: Samen voor de beste zorg.’

*De zeven expertisecentra van het Martini Ziekenhuis zijn: het bewegingsapparaat (inclusief reuma), het Brandwondencentrum, Moeder en Kind (inclusief kinderallergologie), Oncologie (prostaat-, darm-, long- en borstkanker), het Vaatcentrum, Interstitiële longziekten en het Slaapcentrum.