College Menterwolde gaat investeren in dorpshart Muntendam

MUNTENDAM – De afgelopen maanden heeft de gemeente Menterwolde gewerkt aan een plan om het dorpshart van Muntendam zo goed mogelijk te benutten, nu en in de toekomst. Het college wil een aantrekkelijk dorpshart creëren met ruimte voor het basisonderwijs, een ontmoetingsplek met sociaal-culturele voorzieningen en een locatie waar door iedereen gesport kan worden.

Op termijn, na de herindeling Midden-Groningen, komt het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand te staan en daarmee verliest het gemeentehuis in Muntendam na 2020 haar functie. Onlangs is onderzocht of het gemeentehuis plaats kan bieden aan de basisscholen in Muntendam, want door meerdere functies in dit gebied onder te brengen kan er een levendige dorpskern ontstaan. Het gemeentehuis blijkt in de huidige vorm echter niet geschikt om scholen in onder te brengen. De ruimtes kunnen niet efficiënt worden ingedeeld in klaslokalen en er is onvoldoende daglicht en frisse lucht. Daarom gaat het college plannen uitwerken voor eventuele nieuwbouw van een onderwijsvoorziening op de plek van het huidige gemeentehuis. Deze plannen worden samen met partijen uit het basisonderwijs en andere betrokkenen uitgewerkt.

Stedenbouwkundige visie

Er wordt een stedenbouwkundige visie voor het totale dorpshart gemaakt, waarin ook aandacht komt voor de voorzieningen die hier een plaats kunnen krijgen. Ook de dorpshuisfunctie moet uiteraard behouden blijven. Rond de voorzieningen wil de gemeente een aantrekkelijk verblijfsgebied creëren met aandacht voor groen en parkeren. Een onderdeel waarmee eind deze zomer al begonnen wordt, is de verbouw van sporthal De Menterne. Er komt een uitbouw aan de sporthal met nieuwe kleedkamers en er ontstaat meer ruimte voor de sportvelden.

De plannen worden de komende periode verder uitgewerkt. Op 6 juli worden de uitgangspunten in de gemeenteraad besproken.