PvdA vraagt provincie werk te maken van toegankelijk openbaar vervoer

PROVINCIE – Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland in te veel gevallen het openbaar vervoer niet goed toegankelijk is voor mindervaliden. Dat is onacceptabel. De PvdA Statenfractie heeft opheldering gevraagd aan het college van Gedeputeerde Staten: wat is de situatie in Groningen en wat gaan we doen om dit te verbeteren?

Recent heeft De Tweede en Eerste Kamer ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Overheden zijn daardoor vanaf 1 januari 2017 verplicht uitvoering te geven aan dit verdrag binnen hun beleid. PvdA Statenlid Brunie Batterman: “Dit betekent onder meer dat de provincie ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking goed gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Daar hebben ze recht op. Bovendien is de provincie van plan om bij het speciale doelgroepenvervoer, dat onder andere gebruikt wordt door ouderen of mensen met een beperking, meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer. Dat is een goed streven, maar dan moet het wagenpark hier wel eerst op toegerust zijn. Daarom is de vraag hoe het er in Groningen voorstaat extra urgent.”

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het openbaar busvervoer in Nederland. De uitkomst van het onderzoek is dat een rolstoelgebruiker in 8% van de gevallen de bus niet in kon. In de meeste gevallen kwam dit door een defecte automatische rolstoelplank. Daarnaast blijkt dat in 14% van de gevallen de buschauffeur onvoldoende assistentie verleende.

De PvdA vindt dit zorgelijk en accepteert niet dat mensen die in een rolstoel zitten niet met de bus kunnen reizen. Brunie Batterman: “Wij vinden dat de ambitie moet zijn dat 100% van de bussen toegankelijk is, dat de wettelijke regelgeving van 98% minimaal behaald moet worden en buschauffeurs hulp bieden aan mensen in een rolstoel die met de bus willen reizen. Daarvoor moet de provincie in gesprek met de vervoersbedrijven, maar moet ze ook goed kijken naar haar eigen aanbestedingen.”