Wijkwethouder Ton Schoor opent Dinkelpark

datum:20140716 /locatie: The Netherlands, Groningen, Grote Markt 1 Wethouder van Groningen Ton Schroor (D66) Portefeuille: Financiën Onderwijs (inclusief Passend Onderwijs) Zorg & Welzijn Publieke dienstverlening & ICT

GRONINGEN – Op donderdag 29 juni om 19:30 uur wordt het Dinkelpark in de Rivierenbuurt officieel heropend door wijkwethouder Ton Schroor. De vernieuwing van het park is het resultaat van de samenwerking tussen buurtbewoners en gemeente.

 Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de renovatie van het Dinkelpark. Zo zijn er bomen verplaatst naar een betere plek en is drainage aangelegd onder een aantal grasvelden. Ook de beplanting is verfraaid. De aanpassingen aan het park zijn een combinatie van wensen van bewoners en onderhoud dat de gemeente moest uitvoeren. In gezamenlijkheid is er een plan gemaakt, dat ervoor heeft gezorgd dat het park nu weer een mooie plek is voor recreatie voor alle buurtbewoners, jong en oud. In de afgelopen maand werd er al veel gepicknickt en op een zomerse avond werd er het bekende Zweedse Kubb spel gespeeld, een oud Viking spel.

De heropening is voorafgaand aan het jaarlijkse zomeravond evenement “Dinkelpark in Concert”. Dit keer met Stamtoavel Singers, een groep mannen die hun zangverleden hebben liggen in het voormalige Eelder Shantykoor.