Nieuw kindcentrum in Delfzijl Noord

Het college van B&W stelt voor een nieuw kindcentrum te bouwen voor Delfzijl Noord. Dat betekent dat een deel van de Brede School Noord wordt afgebroken en herbouwd op een andere dicht bij zijnde plek in de wijk. Het college kiest daarmee bewust voor een nieuw gebouw. “We willen een kindcentrum dat aan de kinderen van de school en de kinderopvang een veilige en kindvriendelijke plek biedt om te leren, te spelen en te groeien,” legt wethouder Jan Menninga uit. “De sporthal en het wijkcentrum blijven op de huidige plek. Dit deel van het gebouw wordt versterkt. Ook krijgt het een nieuwe entree en een groot plein aan de nieuwe voorzijde. Met deze maatregelen verhogen we de ruimtelijke kwaliteit van de sporthal en de directe omgeving.” Het college zet met het plan ook in op een betere toegankelijkheid van de sporthal en het wijkcentrum. Het krijgt een eigen gezicht.

“De Brede school in Delfzijl Noord moet vanwege de aardbevingsrisico’s bouwkundig worden versterkt,” legt wethouder Jan Menninga uit, “Deze situatie heeft behoorlijk veel impact op de gebruikers van het gebouw en er zijn hoge kosten aan verbonden. Als we het gehele gebouw willen versterken zal het naar verwachting minimaal een jaar niet gebruikt kunnen worden. Daarom hebben we als college gekeken of we een slimme oplossing kunnen bedenken voor deze situatie. We willen de financiĆ«le middelen zo goed mogelijk inzetten om een duurzame en toekomstgerichte oplossing te realiseren voor ouders en hun kinderen, sporters en wijkverenigingen.” Daarbij heeft het college in haar afweging een aantal aspecten meegewogen. Menninga: “Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het onderwijs in de brede school is sneller teruggelopen dan verwacht. Ook wordt er niet zoveel gebruik gemaakt van de ruimten die bedoeld waren voor wijkorganisaties. Daarom zijn er ruimten verhuurd aan instellingen en is er leegstand in het gebouw. Het risico bestaat dat de leegstand in het gebouw de komende jaren toeneemt. De bouw van een nieuw kindcentrum is dan een kindvriendelijk alternatief.”

Proces Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit (naar verwachting eind dit jaar) wordt de nieuwe locatie van het kindcentrum in samenspraak met de school gezocht. Voor de huidige gebruikers in het gebouw wordt gekeken naar tijdelijk vervangende huisvesting. Door te kiezen voor nieuwbouw zorgt het college van B&W ervoor dat de kinderen van de Brede School Noord gewoon naar hun eigen school kunnen blijven gaan, totdat het nieuwe kindcentrum gereed is; naar verwachting in 2020. Daarna wordt begonnen met de versterking en het eigen gezicht van de Sporthal.

Gebiedsplan Delfzijl start deze zomer met de ontwikkeling van een woonvisie voor de stad en de omliggende dorpen. Samen met vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers, woningcorporaties en wijk- en dorpsverenigingen gaat de gemeente in gesprek over de wensen voor hun wijk of dorp. Aan de hand van onder meer deze inventarisatie wordt een woonvisie voor de gehele gemeente opgesteld. Voor Delfzijl Noord wordt ook een concreet gebiedsplan gemaakt voor de wijk. Daarin zal de ontwikkeling van de Brede School en de sporthal meegenomen worden.