Inspecteurs Groninger Bomenwacht op pad om iepziekte op te sporen

De komende weken kunt u weer op verschillende plekken in de provincie bomen zien met gele stippen. Dit is het werk van de inspecteurs van de Stichting Groninger Bomenwacht, die twee keer per jaar alle iepen controleren op iepziekte. Door de iepen nauwkeurig te monitoren, worden zieke iepen snel opgemerkt en wordt besmetting voorkomen. Uit de cijfers blijkt dat deze aanpak werkt. Het percentage zieke iepen is in tien jaar teruggebracht van meer dan 10% naar minder dan 1% uitval.

De Stichting Groninger Bomenwacht (voorheen Iepenwacht Groningen) is circa 15 jaar geleden opgericht door bijna alle bomenbeheerders in de provincie om de iepziekte te bestrijden. Om de ziekte terug te dringen, is het noodzakelijk zieke bomen snel en zorgvuldig te verwijderen, zodat de iepziekte niet kan overslaan naar andere iepen in de buurt. Door regelmatige controles kunnen de inspecteurs van de Iepenwacht de ziekte vaststellen voor besmetting heeft plaatsgevonden. Zieke bomen worden door gecertificeerde iepenaannemers volgens vaste regels opgeruimd. Op deze manier wordt de karakteristieke iep behouden voor de provincie.

Waddenfondsproject “Herplant Iepen in de Waddenregio” verlengd
De Stichting Groninger Bomenwacht, Iepenwacht Fryslân en Landschapsbeheer Groningen werken samen om de iep te behouden voor de Waddenregio. Dat doen zij binnen het Waddenfondsproject ‘Herplant iepen in de Waddenregio’. De afgelopen jaren zijn, in het kader van dit project, ruim 7700 iepen aangeplant in het Groningse en Friese Waddengebied. Vanwege het grote succes is het project met 3 jaar verlengd. Tot 2020 kunnen nog eens 2300 extra bomen worden geplant, hiermee komt het totale aantal iepen uit op 10.000.

Iep op het erf
Erfeigenaren in de gemeenten De Marne, Winsum (noordelijk deel), Eemsmond, Delfzijl en Oldambt (voormalige gemeente Reiderland) kunnen in aanmerking komen voor aanplant van resistente iepen op hun erf. Belangstellenden kunnen hierover contact opnemen met de Stichting Groninger Bomenwacht.
(050 – 5345199).