Leefbaarheidssubsidies voor dorpen gemeente Loppersum

De gemeente Loppersum heeft een bijdrage van bijna 1 miljoen euro uit de regeling Kansrijk Groningen ontvangen. Nationaal Coördinator Groningen is hiervan beheerder. Deze regeling is beschikbaar voor gemeenten om van daaruit leefbaarheidsprojecten te financieren die een directe relatie hebben met versterkingsopgave.
Wethouder Bé Schollema: ‘De gemeente Loppersum staat aan de vooravond van een grootschalige versterkingsoperatie. Wij hebben daarom meerdere projecten ingediend en zijn blij met de toekenning. Met deze subsidiegelden gaan we meerdere leefbaarheidsprojecten in de dorpen financieren. Het gaat hierbij om innovatieve schoolpleinen, vernieuwing openbare ruimte na versterking, vastgoed en duurzame energie.’

Welke projecten?
Innovatieve schoolpleinen:
Voor de te versterken basisscholen in Westeremden, Zeerijp en ’t Zandt zijn plannen gemaakt om te komen tot invulling van de nieuwe schoolpleinen na het bouwkundig versterken van de school. De plannen zijn samen met de dorpen gemaakt. Eerder al werd een
bijdrage verkregen van de provincie Groningen ( Reserve leefbaarheid krimpgebieden) waardoor de financiering voor deze schoolpleinen nu nagenoeg rond is.

Vernieuwing openbare ruimte:.
Centrum Veilig Wonen herstelt na grootschalige versterking in een buurt of straat de schade aan de openbare ruimte. Vaak zijn er wensen in de buurt om de openbare ruimte weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen. De gemeente Loppersum gaat een deel van
het geld reserveren om in een aantal pilots na te gaan op welke manier deze wensen ingevuld kunnen worden.

Vastgoed:
In de gemeente Loppersum speelt een aantal vastgoed opgaven waaronder de (tijdelijke) invulling van het oude Albert Heijn pand in Loppersum. Met de gelden uit Kansrijk Groningen kan er na de sloop van het pand een nieuwe (tijdelijke) invulling aan de locatie
gegeven worden.

Duurzaam geproduceerde energie:
De versterking van woningen zal gepaard gaan met energiebesparing. Daarnaast zet de gemeente Loppersum in op het gebruik van duurzaam geproduceerde energie. Met het geld uit de regeling Kansrijk Groningen kan energie uit andere energiebronnen dan fossiele bronnen gestimuleerd worden.