Dorpshuis Meuln in Sint Annen aan renovatie toe

Dorpshuis Meuln in Sint Annen is aan renovatie toe. Voor de dorpsvereniging Sint Annen een goede aanleiding om het gebouw niet alleen aan te passen aan de eisen van de tijd, maar het ook uit te breiden en energieneutraal én aardbevingsbestendig te maken.

Een ambitieus plan, waar de gemeente Ten Boer graag een financiële bijdrage aan levert van € 25.000. Het plan is een uitvloeisel van de dorpsvisie van Sint Annen.
Een speciaal projectteam heeft de plannen uitgedacht en uitgewerkt.
De bewoners van Sint Annen gaan zelf ook aan de slag. Daarnaast zijn diverse fondsen aangeschreven om het benodigde budget bij elkaar te krijgen.
Dorpshuis Meuln is gehuisvest in een molenromp. Het wordt veel gebruikt voor verschillende doeleinden, ook door mensen en groepen van buiten. De realisering draagt volgens het college dan ook bij aan de versterking van de leefbaarheid op het platteland.