Stichting Urgente Noden actief in Grootegast

De gemeente Grootegast verstrekt een subsidie aan Stichting Urgente Noden (SUN). Op maandag 10 juli ondertekenen Pim de Bruijne, voorzitter van SUN Groningen, en wethouder Elly Pastoor van de gemeente Grootegast het convenant. Met de subsidie kan de stichting inwoners helpen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Steeds vaker verwijzen maatschappelijke en zorgorganisaties inwoners door naar SUN.

Ontwikkeling binnen armoedebeleid gemeente
‘In nood is hulp niet van toeval afhankelijk.’ Dat is het motto van de Stichting Urgente Noden (SUN). Nood komt ook in onze maatschappij helaas regelmatig voor. SUN heeft zichzelf daarom ten doel gesteld financiële hulp te verlenen aan inwoners van de provincie Groningen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze doelstelling past goed binnen de ontwikkeling die Grootegast door wil maken binnen het armoedebeleid. Plaatselijke en regionale particuliere initiatieven en stichtingen worden gefaciliteerd of gesubsidieerd om problematische schulden te verminderen en sociale uitsluiting te voorkomen.

Fondsen komen volledig bij doelgroep terecht
De hulp die SUN biedt wordt mogelijk gemaakt door subsidies van gemeenten voor de bureau- en overheadkosten van de stichting en door de giften van lokale en landelijke fondsen. Doordat de overheadkosten gedekt worden door de gemeentelijke subsidies komen de inkomsten vanuit de fondsen volledig bij de doelgroep terecht. Een aanvraag voor een gift van SUN kan alleen ingediend worden door alle dienst- en hulpverlenende instanties waarmee SUN een convenant heeft afgesloten.