Jeugdcultuurfonds van start in de gemeenten Pekela en Veendam

Toneel, dansen, schilderen, muziek maken. Ieder kind is creatief. Maar niet iedereen kan dit betalen. Daarom is het provinciaal Jeugdcultuurfonds Groningen opgericht. Het fonds is in 2015 als eerste succesvol gestart in de stad Groningen, op dit moment hebben zich al 8 gemeenten aangesloten.

Op 17 juli a.s. wordt het startsein gegeven van het Jeugdcultuurfonds in de gemeenten Pekela en Veendam. U bent van harte welkom aanwezig te zijn om 16.00 uur in het Kapiteinshuis Pekela, Ds. S. Tjadensstraat C95 in Nieuwe Pekela. Wethouders Hemmes van Pekela en wethouder Wierenga van Veendam geven gezamenlijk het startsein onder begeleiding van een creatieve kinderactiviteit.

Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat jongeren uit gezinnen met een smalle beurs, wanneer ze dit graag willen, ook buiten schooltijd op bijvoorbeeld muziek- , beeldende activiteit, theater of dansles kunnen. Ouders met een inkomen tot 120 % van het minimum inkomen kunnen terecht bij het fonds. Het fonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.
De gemeenten storten elk voor 3 jaar, jaarlijks € 5.000 (Pekela) en € 10.000 (Veendam) in het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds zal uitsluitend aanvragen honoreren voor cursussen bij erkende culturele instellingen of – aanbieders, waarbij maximaal € 450,- vergoed wordt voor een jaar op les. Na dat jaar kan er eventueel opnieuw een aanvraag worden ingediend.
De Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds – het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen die graag hun creativiteit willen ontwikkelen – en draagt voor de start van het Jeugdcultuurfonds in elk van de gemeenten € 2.500 bij. Zo geeft de Rabobank Foundation gestalte aan haar eigen opdracht: kansarme mensen in groepsverband toegang bieden tot kansrijke netwerken. Door deel te nemen aan bijvoorbeeld muziek- , theater-, teken- of dansles krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen. Het verbreedt hun horizon. Door deze creatieve vermogens van kinderen te stimuleren hebben ze in hun latere leven meer kansen.
Door de gezamenlijke inzet van het Jeugdcultuurfonds, de gemeenten en de Rabobank foundation kunnen het komend jaar ruim 55 kinderen uit de beide gemeenten deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten.
Beroep doen op het Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds werkt met een lokaal netwerk van intermediairs. De aanvraag, voor een vergoeding van de kosten, wordt voor het kind gedaan door de intermediair, een professional die op de hoogte is van de gezinssituatie. Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten, een schoolarts, een maatschappelijk werker of een medewerker van een welzijnsinstelling. Als de aanvraag van de intermediair wordt goedgekeurd, zorgt het fonds voor directe betaling aan de cultuuraanbieder, waar het kind op les gaat.