De provincies en gemeenten hebben flink geïnvesteerd in Lauwersmeergebied

De komende twee jaar komt daar nog een schepje bovenop. Voor de recreant is het er steeds beter toeven. Het grootste project dat nu loopt, is het Rondje Lauwersmeer. De 43 kilometer lange wandel- en fietsroute rondom het meer is nu al zeer de moeite waard. De gedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen) en Johannes Kramer (Fryslân): “Tot nu toe is veel voorbereidend werk gedaan, de komende twee jaar staat in het teken van de uitvoering en zal de route zichtbaar veranderen. Met bijvoorbeeld nieuwe paden, uitkijktorens en nieuwe natuur.”

Curvebank
Het Lauwersmeergebied is een van de belangrijkste vogelgebieden van West-Europa. Om er goed vogels te kunnen ‘spotten’ zijn er speciale curvebanken ontworpen. De vorm van de bank voorkomt silhouetvorming, zodat de vogels niet zien dat er iemand zit. De eerste curvebank staat bij de Ezumakeeg. In maart is de tweede bank geplaatst, aan de oever van het meer, achter het vakantiepark Suyderoogh. Dit najaar worden er nog vier geplaatst. In totaal komen er 10 nieuwe curvebanken in het gebied.

Nieuwe entrees Nationaal Park
Het Nationaal Park Lauwersmeer krijgt drie nieuwe entrees, om het park beter herkenbaar maken. Studenten van academie Minerva maken hier een ontwerp voor. Verder komt er nieuwe bewegwijzering en twee nieuwe Toeristische Overstap Punten (TOP’s); Een TOP is goed bereikbaar per auto, beschikt over voldoende parkeergelegenheid en is een prima vertrekpunt voor een fietstocht of wandeling in het gebied.

De Bochtjesplaat
In augustus start de inrichting van de Bochtjesplaat ten zuiden van Esonstad. Na de afsluiting van het Lauwersmeer is dit gebied drooggevallen. Het wordt nu opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor steltlopers en vogels die in riet broeden. Om te zorgen dat ook de omwonenden en recreanten kunnen genieten van de natuur worden verschillende voorzieningen aangelegd. Staatsbosbeheer voert dit project uit.

Recreatie Zoutkamp
Onderdeel van ‘het Rondje’ is een nieuw recreatiegebied bij Zoutkamp. Bij de sluis komt een strandje en er wordt een wandelpad aangelegd voor een ommetje in het gebied. Afgelopen maandag was hierover er een informatiebijeenkomst voor inwoners van het dorp.
Route gratis
Tijdens de werkzaamheden is het Rondje Lauwersmeer gewoon toegankelijk. Op www.lauwersmeer.groningen.nl is de fietsroute gratis te downloaden (https://lauwersmeer.groningen.nl/zien-doen-beleven-lauwersmeer/actief/fietsen).

Investeren
De totale investering in het Rondje Lauwersmeer is ruim drie miljoen euro en is mede mogelijk gemaakt met financiering uit het Waddenfonds.. Het project is in 2015 gestart en naar verwachting wordt het in 2019 afgerond De provincies Fryslân en Groningen investeren miljoenen in het Lauwersmeergebied, met als doel meer economisch rendement in de belangrijkste sectoren; het toerisme en de visserij. Belangrijk uitgangspunt voor de investeringen is dat de economie en natuur van het Lauwersmeer met elkaar in evenwicht blijven. Belangrijke partners in dit gebied zijn Staatsbosbeheer en de Marrekrite.