Educatieproject Cittaslow voor kinderen Westerwoldse basisscholen

Alle negentien basisscholen in de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde krijgen in het schooljaar 2017-2018 educatieworkshops aangeboden die passen binnen het gedachtegoed van Cittaslow. Met de workshops leren kinderen van 2 t/m 12 jaar landschapselementen in hun eigen omgeving bewust bekijken en ervaren en maken ze kennis met kunst. De gemeente Westerwolde wil hiermee op een actieve manier haar jongste inwoners betrekken bij Cittaslow Westerwolde. De officiële start van het educatieproject zal plaatsvinden tijdens de Cittaslowdag op zaterdag 9 september 2017.
Iedere workshop binnen het educatieproject heeft een eigen thema en doelgroep. Voor peuters en kinderen van de groepen 1 en 2 is er een workshop tradities, voor kinderen van de groepen 3 en 4 een workshop streekproducten, voor kinderen van de groepen 5 en 6 een workshop infrastructuur en voor kinderen van de groepen 7 en 8 een workshop landschap. Daarnaast kunnen kinderen van de twee hoogste groepen de expositie ‘Rondedans met Moeder Aarde’ van kunstenares Agnes Spruit (Cittaslow supporter) bezoeken. Aansluitend op dit bezoek maken zij onder leiding van de kunstenares een persoonlijk werkstuk. Deze werkstukken worden gepresenteerd in een Cittaslow kinderexpositie.
Kinderen krijgen daarnaast de gelegenheid om een persoonlijke Cittaslowboodschap achter te laten op kunstwerken in de vorm van een slak, gemaakt door Agnes Spruit. Deze kunstwerken zullen worden overhandigd aan de nieuwe gemeente Westerwolde.
Het educatieproject wordt in het schooljaar 2017-2018 bij wijze van pilot uitgevoerd en is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), de directeuren en cultuurcoördinatoren van de basisscholen, kunstenaars en Cittaslow supporters.