Op weg naar een dementievriendelijk Delfzijl

Ook mensen met dementie moeten prettig in Delfzijl kunnen wonen. Daar wil de gemeente Delfzijl zich hard voor maken. De gemeenteraad heeft vorig jaar de motie aanvaard om van Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Het college heeft daarvoor een plan opgesteld om dat verder te ontwikkelen. Onder andere door een werkconferentie te organiseren op afge-lopen woensdag 12 juli.
In de raadzaal van het gemeentehuis verzamelen zich mantelzorgers, dementerenden en professio-nals zoals huisartsen en thuiszorgmedewerkers. Wethouder Meindert Joostens van Maatschappelijke Ondersteuning en participatie geeft de aftrap: ‘Wij willen dat onze gemeente ook voor mensen met dementie een goede plek is om te wonen. Dat kan de gemeente niet alleen: daar hebben we elkaar voor nodig. Deze bijeenkomst is bedoeld om in kaart te brengen wat al goed gaat maar wat ook beter kan. Daarmee kunnen we verder stappen zetten om een dementievriendelijke gemeente te zijn.’

Krachten bundelen
Zo’n vijftig geïnteresseerden nemen deel aan de werkconferentie. Wethouder Joostens vertelt hen dat ook Delfzijl een vergrijzende gemeente is. De kans dat steeds meer mensen met dementie te maken krijgen, neemt toe. In de periode 2015 tot 2040 verdubbelt het aantal dementerenden in Delfzijl bijna, van 550 naar 910. Procentueel neemt hun aantal toe van 2 naar 5 procent van de Delfzijlster bevol-king. Bovendien blijven mensen met dementie langer thuis wonen. Het wordt steeds moeilijker een indicatie te krijgen voor een verpleeghuis. Hierdoor neemt de belasting toe voor zowel de demente-rende als voor de mantelzorger. Joostens: ‘Ik heb zelf als mantelzorger ondervonden hoe je dubt met allerlei vragen. Het is nodig dat we meer onze krachten als vrijwilligers en professionals bundelen.’

Verbeteringen
De deelnemers geven aan wat er al goed gaat in samenwerking, participatie, informatievoorziening, mantelzorgondersteuning en lichaamsbeweging. Maar ook heel duidelijk blijkt dat er verbeterpunten zijn. Veel van de deelnemers geven zich op om mee te doen in werkgroepen over deze thema’s. Wet-houder Joostens: ‘Het is voor mij een helemaal geslaagde middag, zoveel deelnemers en zoveel belangstelling om mee te werken aan het vervolg. Want als gemeente kunnen we het niet alleen: er ligt een plan dat we met de input van vanmiddag en de uitkomsten van de werkgroepen verder gaan brengen. Had ik maar een fractie geweten van wat er vanmiddag boven tafel is gekomen, dan had ik indertijd de hulp aan mijn zieke vader beter kunnen doen.’