Aanpak illegale afvalstort

Het komt regelmatig voor dat er illegaal afval wordt gestort. Het gaat daarbij onder meer om het storten van afval en grofvuil in de openbare ruimte, het dumpen van huishoudelijk afval in prullenbakken of bij ondergrondse containers of groenafval op de (parkeer-)pleinen. De gemeente heeft de handen vol aan het opruimen van al dit illegaal gestort afval en de gemeente, en dus de gemeenschap, draait uiteindelijk op voor de kosten.

Vervuiling van de openbare ruimte door zwerfafval en illegale dumpingen is één van de grootste ergernissen voor onze burgers, (samenwerkings-)partners en uiteraard de gemeente zelf. De laatste maanden is extra inzet gepleegd op illegale afvalstort: het opruimen en schoonhouden van de gebieden. Het stopt dus niet op deze manier, afval wordt slechts opgeruimd. Slecht voorbeeld doet helaas volgen, vuil trekt nog meer vuil aan.
De tariefwijziging voor het aanleveren van grofvuil bij het Afval Aanbreng Punt is begin 2017 doorgevoerd naar €15,- per m3 in verband met de aankomende gemeentelijke herindeling. Voor inwoners van Hoogezand-Sappemeer betekende dit een tariefdaling voor het aanbieden van grofvuil. De kosten blijken één van de belangrijkste redenen te zijn om afval op straat te dumpen.

Aanpak
Met andere maatschappelijke partijen werkt Hoogezand-Sappemeer nauw samen om dit probleem aan te pakken. Sinds enkele maanden zijn BOA’s (Buiten Gewoon Opsporingsambtenaren) actief in de gemeente. In eerste instantie spreekt de gemeente de bewoners aan en waarschuwt hen. Dat aanspreken en de mogelijkheid geven het afval op de juiste manier aan te bieden, blijkt in veel gevallen effectief maar niet nog afdoende.
Onder andere in het wijkvernieuwingsproject in Gorecht-West komt dit helaas regelmatig voor. Er zijn diverse verhuizingen op gang gekomen nadat bewoners een sloopaanzegging hebben ontvangen van woningcorporatie Lefier. De verhuizingen maken dat bewoners van hun grofvuil af moeten. Helaas wordt het niet altijd op de reguliere manier opgelost (door het weg te brengen naar het Afval Aanbrengpunt of op afspraak te laten ophalen), maar wordt de openbare ruimte hiervoor gebruikt. De gemeente kiest daarom vanaf nu voor een strengere aanpak.

Lik op stuk beleid
De komende periode zal de gemeente samen met Woningcorporatie Lefier nog strenger toezien op de illegale stort. Er zal niet langer meer gewaarschuwd worden of een gesprek gevoerd worden. Een geconstateerde overtreding zal door een boete van €370,- worden gevolgd. De gemeentelijke handhavers zullen om deze reden intensiever controleren en waar nodig proces-verbaal opmaken.