Kunstraad Groningen kent subsidies Pronkjewail Fonds toe

In het kader van het Pronkjewail Fonds heeft de Kunstraad Groningen subsidies toegekend aan negen initiatieven op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie door ouderen in de gemeente en de provincie Groningen. Een onafhankelijke, uit plussers bestaande commissie beoordeelde de subsidieaanvragen waarvoor de gemeente en de provincie Groningen gezamenlijk 70.000 euro ter beschikking hebben gesteld.

De beoordelingscommissie, bestaande uit Betty Meyboom-De Jong, Hugo Klomp en Peter Molter (foto), was onder andere gecharmeerd van de ideeën van Stadjers Maud van Marseveen en Thecla Brakel alsmede van die van de stichtingen Samen in Beeld TV, WelZINN, Literaire Activiteiten Groningen, Laway Arts, Groningen Plus en de Hanzehogeschool.

Saskia van Ham van VRIJDAG: “Kunst- en cultuurparticipatie draagt bij aan de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van plussers. Via het Pronkjewail Fonds krijgt dit vorm vanuit de samenleving zelf; bij initiatiefnemers die ouderenparticipatie vanuit een intrinsieke motivatie aanjagen. We zijn erg benieuwd naar de uitwerking van alle ideeën.”

Eigenaarschap bij de burger
Groningen is de eerste regio waarin stad en provincie gezamenlijk investeren en samenwerken op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie voor ouderen. Hiermee volgen zij de aanbeveling van de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media, dat oproept om het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen.

Een Leven Lang Kunst
Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van Een Leven Lang Kunst, een initiatief van de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Centre of Expertise Healthy Ageing en VRIJDAG om meer kunst- en cultuuraanbod voor plussers te creëren in Stad en provincie. VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, is penvoerder voor het programma Een Leven Lang Kunst.