Raadsleden verkennen gemeenten Het Hogeland

Ontspannen, interessant en inspirerend. Dat was de gezamenlijke excursie van de vier gemeenteraden en colleges van de toekomstige gemeente Het Hogeland (de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond). Op 14 juli 2017 verkenden zij de gemeenten Winsum en De Marne.

Dit bezoek concentreerde zich op de thema’s; zorg, onderwijs, energie, toerisme en centrumontwikkeling. Zo werd er in Winsum informatie verstrekt over de ontwikkelingen rondom De Tirrel, een project waar onderwijs, zorg, sport en vrije tijd samen komen. Getuige was het gezelschap van de onthulling van het bouwbord voor de nieuwe, gasloze wijk Munster. Met kano’s en fluisterboten bekeken zij Winsum vanaf water. Op het Boogplein werd de laatste stand van zaken rondom het centrumplan gegeven, waarna de raadsleden vertrokken naar gemeente De Marne. Daar vertelden betrokkenen bij het burgerinitiatief Coöperatie Klooster en Buren over wat er komt kijken bij het ontwikkelen van zo’n initiatief. De vitaliteitscoördinator legde uit hoe de gemeente burgers kan ondersteunen met initiatieven. Stichting Promotie Waddenland informeerde de raadsleden vervolgens over toerisme in het gebied. Dat deden ze op een mooie locatie: Waddenmax, een biologisch-dynamisch boerenbedrijf waar toeristen kennis kunnen maken met het boerenleven. De dag eindigde in de haven van Lauwersoog. Raadsleden werden daar bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het Werelderfgoedcentrum en de haven.
Dit uitstapje is een geschikte manier om elkaars gemeenten te verkennen en inspiratie op te doen voor de vormgeving van de nieuwe gemeente. Om die reden worden
Na de zomer worden de gemeenten Bedum en Eemsmond verkend. Ook zal er nog een bezoek worden gebracht aan de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland. Een gemeente die in 2012 tot herindeling is over gegaan en de organisatie op een vernieuwende wijze vorm heeft gegeven.