Laagopgeleide WW’ers in Groningen aan de slag in seizoenswerk

In juni nam de WW in Groningen verder af. Door het aanhoudende economisch herstel vinden WW’ers weer vaker werk. Daarnaast profiteren vooral laagopgeleide WW’ers van seizoenswerkgelegenheid.

Eind juni telde Groningen 13.670 WW-uitkeringen. Dat is 4,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juni af met 754 uitkeringen (-5,2%). Deze dalende trend in de WW-ontwikkeling werd begin vorig jaar ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 14,4% (2.297) minder WW-uitkeringen. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. Daarnaast ontstond in juni veel tijdelijk werk in seizoensgevoelige sectoren als bouw en landbouw. In de bijlage een uitsplitsing van de WW op sector en per gemeente.

Laagopgeleide WW’ers vinden in Groningen even vaak weer werk als middelbaar en hoogopgeleiden. Wel hebben zij een grotere kans om terug te vallen in de WW. Dit komt omdat laagopgeleiden relatief vaak seizoenswerk doen en aan het werk gaan als uitzendkracht. Dat staat in het rapport ‘Kansen voor laagopgeleiden’ dat UWV onlangs uitbracht. Van de laagopgeleiden met een WW-uitkering vindt in Groningen 69% binnen een jaar weer een baan. Dit is even hoog als het gemiddelde voor alle WW’ers.

Beroepen in techniek, transport en logistiek bieden de beste kans op werk voor laagopgeleiden. Wie interesse heeft in een baan in de techniek kan zich melden bij www.Kansrijkberoep.nl. Per persoon wordt bekeken welk traject passend zou kunnen zijn. Voor de laagopgeleide biedt dit een kans om zich verder in de techniek te ontwikkelen. Ook in agrarische beroepen zijn er goede kansen op werk, maar daar is het werk vaker seizoensgebonden. UWV heeft arrangementen lopen met Terranext om werkzoekenden naar het groen te bemiddelen. In de administratieve beroepen zijn de kansen op werk voor laagopgeleiden beperkt. De concurrentie tussen werkzoekenden is hier groot en er verdwijnt vooral op de lagere niveaus werk door technologische ontwikkelingen.

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 372.246. Dat is 4,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 385.636. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 3,5% (-13.390). De daling van de WW is in alle regio’s zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland nog 438.484 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 15,1% (-66.238).

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juni af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het Noorden voor. Zowel in de afgelopen maand als in het afgelopen jaar was de daling van de WW in Friesland en Drenthe sterker dan in Groningen.