Loting voor aanbesteding herontwikkeling Raadhuisplein

De Europese aanbesteding voor de ontwikkeling van het Raadhuisplein/Haderaplein ging maandag 15 mei jl. van start. Er bleek veel animo voor het ontwikkelen van het centrum van Haren: twaalf partijen meldden zich hiervoor aan. Tien van deze ontwikkelaars behaalden de maximale score die nodig is om mee te dingen bij de aanbesteding. Van tevoren was bepaald dat er vijf ontwikkelaars een uiteindelijk plan konden presenteren. Er moest dus geloot worden. De loting heeft inmiddels plaatsgevonden in het bijzijn van notaris M. Straatman.

Door deze loting is bepaald welke partijen in aanmerking komen om daadwerkelijk een inschrijving te doen. Deze vijf partijen krijgen nu de gelegenheid met een uitgewerkt plan te komen. Deze plannen worden in september aan de selectiecommissie gepresenteerd. Deze commissie maakt de uiteindelijke keuze wie het gepresenteerde plan mag realiseren. De verwachting is dan ook dat eind dit jaar de ontwikkeling gegund kan worden.

Raadhuisplein wordt kloppend dorpshart
In 2019 kan na het doorlopen van de officiële procedures gestart worden met de bouw. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) is blij met deze stap in het proces: “wij gaan nu resultaat zien van de overleggen die wij de afgelopen jaren hebben gehad met onder andere omwonenden en ondernemers. Samen hebben wij een centrumvisie ontwikkeld die als leidraad dient voor dit project. Het Raadhuisplein wordt straks een aantrekkelijk plein waar mensen kunnen winkelen, kunnen genieten van lekker eten en drinken en waar activiteiten georganiseerd worden. Dat mist het Raadhuisplein nu voor velen: het voelt niet als het kloppende dorpshart. Daar gaat de ontwikkeling verandering in brengen.”

De ontwikkeling Raadhuis-/Haderaplein
Op het nieuwe Raadhuis-/Haderaplein worden maximaal 32 woningen in het hogere segment gerealiseerd en is er ruimte voor horeca, detailhandel en een supermarkt. Tevens is het realiseren van een parkeervoorziening onderdeel van de ontwikkeling. Dit maakte dat ook het parkeren in het centrum van Haren onderwerp van gesprek was. Het bestaande (betaalde) parkeerregime blijft vooralsnog echter gehandhaafd.