Natuurinclusieve landbouw: van papier naar praktijk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe kun je zorgen dat zogeheten ‘natuurinclusieve’ landbouw meer in de praktijk gebracht wordt? Natuurinclusief produceren betekent natuurvriendelijk produceren, zodat de landbouw profiteert van de natuur, en andersom. De Stichting Natuurlijk Melken 2050 (NM 2050) gaat dat onderzoeken. Hiervoor dragen de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe elk financieel hun steentje bij.

Van papier naar praktijk
Doel van de onderzoeken is om natuurinclusieve landbouw meer in de praktijk te brengen. Dit gebeurt door onderzoeken en experimenten. Bijvoorbeeld naar de kwaliteit van melk en bodemvruchtbaarheid. Maar ook naar de bedrijfsvoering op het boerenerf en naar verschillende zuivelproducten. Daarnaast loopt er onderzoek naar nieuwe verdienmodellen in de natuur inclusieve melkveehouderij. De stichting NM2050 deelt de resultaten. Zo brengt het project verdere beweging in de hele keten ‘van gras tot glas’. Denk aan boeren, adviseurs, fabrieken en de consument.
De totale projectkosten zijn € 229.000. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe dragen elk € 36.300 bij en de Zuivelcoöperatie Noorderlandmelk voegt daar nog eens € 121.000 aan toe. Het project loopt 1,5 jaar tot en met 2018.

Stichting Natuurlijk Melken 2050
De Stichting Natuurlijk Melken 2050 is opgericht door de zuivelcoöperatie Noorderlandmelk en door het Boerengilde. Noorderlandmelk is een onafhankelijke aanbieder van melk met honderddertig boeren actief in het Noorden. Boerengilde is een samenwerking van twaalf melkveehouders die produceren met extra aandacht voor mens, dier en natuur.

Herstel landbouw en natuur
De drie noordelijke provincies vinden een duurzame landbouwsector belangrijk omdat het bijdraagt aan de balans tussen landbouw en natuur. Gedeputeerden Johannes Kramer, Henk Jumelet en Henk Staghouwer: “Met dit project wordt een belangrijke impuls gegeven aan het verduurzamen van de melkveehouderijketen. Daarbij ligt de nadruk op herstel van biodiversiteit, aandacht voor maatschappelijk draagvlak en een gezond economisch verdienmodel.”