Niks vakantie: deze peuters gaan naar school!

De komende drie weken gaan meer dan 100 peuters naar de zomerschool, een voor Noord Nederland uniek initiatief van Kids First COP Groep. Het gaat hier om peuters die een extra stimulans nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling. Waar in de rest van het land de peuterspeelzalen minimaal zes weken gesloten blijven maakt Kids First COP groep hierop een uitzondering.
Pedagogisch medewerkers signaleerden een stilstand of achteruitgang in taalvaardigheden van peuters tijdens lange vakanties. Kids First COP groep ondersteunt deze kinderen door in de zomervakantie in alle wijken van de stad locaties open te stellen waar spelenderwijs taalvaardigheden extra gestimuleerd worden.
Vanaf dinsdag 25 juli vinden de zomerprogramma’s plaats op zeven peuterscholen van Kids First COP groep in Groningen. Naast “taal” wordt ook spelenderwijs aandacht besteed aan rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden.
De voordelen van de zomerschool op een rijtje:
• Peuters blijven cognitief op niveau
• De dagelijkse structuur wordt voortgezet
• De zomerschool biedt tijd voor ontspanning en plezier;
• De zomerschool heeft een hoge ouderbetrokkenheid.

De zomerschool wordt ondersteund door de gemeente Groningen en geëvalueerd onder begeleiding van gedragswetenschapper Bernadette de Jager van onderwijs adviesorganisatie Cedin.