Woningen met streekeigen karakter voor Onderdendam

De gemeente Bedum probeert, in samenwerking met woningstichting Wierden en Borgen en de werkgroep HOO!, invulling te geven aan een braakliggend terrein aan de Stadsweg in Onderdendam. Daar moeten zes huurwoningen komen die qua architectuur aansluit bij traditionele Groningse bebouwing.
Op de locatie aan de Stadsweg stonden tot voor enige jaren geleden zeven huurwoningen van woningstichting Wierden en Borgen. Deze verouderde woningen zijn afgebroken. De locatie ligt sindsdien braak.
De initiatiefnemers willen dat de uiterlijke verschijningsvorm van de nieuwe woningen herkenbare, typisch Groningse kenmerken krijgt. Dit gebeurt ook om aansluiting te zoeken bij het beschermde dorpsgezicht van Onderdendam. Het bureau Libau heeft, in opdracht van de gemeente Bedum, een inventarisatie gemaakt van die Groningse kenmerken.
Inmiddels zijn drie architectenbureaus benaderd om, onder meer op basis van de inventarisatie van Libau, met ontwerpen voor de invulling van het ‘gat’ te komen. Bij de definitieve keuze worden ook de omwonenden betrokken.
De woningen moeten ook voldoen aan hoge standaards op het gebied van onder meer duurzaamheid en levensloopbestendigheid.
Het experiment leidt naar alle waarschijnlijk tot extra kosten voor Wierden en Borgen. De gemeente verwacht daarvoor externe bronnen te kunnen aanboren. De provincie Groningen steunt het project financieel.