Gedoogvergunning scheepswerf Pattje verlengd tot 15 oktober

De gedoogbeschikking van scheepswerf Pattje in Waterhuizen wordt verlengd tot 15 oktober of zoveel eerder als de omgevingsvergunning in werking zal treden. De huidige was geldig tot 1 augustus in afwachting van de vergunningprocedure bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Aan de gedoogvoorwaarden is niets veranderd.

Op 28 november 2016 heeft het bedrijf een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend bij Hoogezand-Sappemeer voor het oprichten en in werking hebben van een scheepswerf en voor het bouwen van twee milieuhallen.

Eén van de ingediende zienswijzen geeft aanleiding tot nader onderzoek. De zogenoemde voortoets op grond van de Natuurbeschermingswet dient opnieuw te worden uitgevoerd omdat het onderzoek te lang geleden heeft plaatsgevonden en omdat er sprake is van een wetswijziging nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden. Zonder actuele voortoets is niet zorgvuldig af te wegen of en zo ja welke effecten er zijn op de natuurwaarden die door de wet worden beschermd.

Om scheepswerf Pattje in de gelegenheid te stellen dit onderzoek uit te laten voeren en om als gemeente vervolgens binnen een redelijke termijn te kunnen beslissen op de aanvraag is de gedoogvergunning tot 15 oktober verlengd.

Het college van Burgemeester en Wethouders hecht groot belang aan een zorgvuldige procedure. Er is opnieuw gekozen voor een gedoogbeschikking gelet op de eindfase waarin de aanvraagprocedure zich bevindt. Niet gedogen heeft grote gevolgen en brengt onmiddelijke sluiting van het bedrijf met zich mee.