Bieten, paarden en vlas op Landgoed Verhildersum Leens

Groningen en de vruchtbare klei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al eeuwenlang staat de provincie bekend om vruchtbare akkers, waar tegenwoordig vooral graan, aardappels en bieten de hoofdmoot vormen. De grote landbouwmachines van deze moderne tijd zijn vaak indrukwekkend en een toonbeeld van inventiviteit en vernuft. Maar vlak ook de oude landbouwmethoden niet uit. Al eeuwenlang hebben de landbouwers steeds weer geprobeerd hun oogsten en de werktuigen en machines te optimaliseren. Neem bijvoorbeeld Cornelis Borgman, die in 1850 naar Amerika vertrok om zijn familie te bezoeken en terug kwam met de Arendploeg die een revolutie op de klei teweeg bracht. Of de rijenteelt en drainage. Beide zorgden voor een veel betere opbrengst. Ook wat betreft de bietenteelt zijn de vernieuwingen gestaag door gegaan. Tijdens de Historische Dagen op 12 en 13 augustus krijgt u een beeld van de ontwikkelingen door de jaren heen. Van handwerk tot gps gestuurde precisie zaaimachine en een moderne rooimachine. U kunt het van dichtbij bekijken en krijgt deskundige uitleg. Heel vroeger werd veel van het werk met de hand gedaan. Daarna kwamen de rijenzaaimachines, die door paarden werden getrokken. En nog later de precisie-zaaimachines. Paarden waren onmisbare hulpkrachten in een tijd voor de komst van de tractoren. Na de invoering van de mechanisatie in de agrarische sector, en dan met name vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw, nam de tractor langzamerhand de rol van de vertrouwde viervoeter over. Het werkpaard verdween daardoor van de boerderij. De laatste decennia is het paard weer volop in de belangstelling komen te staan, al is het dan meestal niet meer als trouwe hulp van de boer. Inmiddels heeft bijvoorbeeld het bijna uitgestorven ras als het Groninger Paard weer een toekomst. Tijdens de Historische Dagen kunt u deze paarden en ook andere bezig zien. Er wordt gezicht, gras gemaaid, gekeerd en geschud. U kunt hun kracht, kunnen en inzet tijdens de Historische Dagen bewonderen.

Zeisbrigade
Tijdens de Historische Dagen geven niet alleen de vrijwilligers van Verhildersum demonstraties maaien met de zeis, maar ook de Zeisbrigade van het Groninger Landschap komt demonstraties geven. Zo kan jong en oud zien en ervaren hoe leuk maaien met de zeis is. Want, zeisen is hot. Het oude ‘ambacht’ spreekt steeds meer mensen aan. Dat merkt Landschapsbeheer Groningen onder meer aan de belangstelling voor de workshops en cursussen van haar zeisbrigades. Tijdens hun demonstraties laten ze niet alleen zien dat maaien met de zeis een natuurlijke en bijzonder sportieve manier is van landschapsbeheer, maar geven ze ook uitleg over het belang van zeisen voor de biodiversiteit. Met de zeis gemaaid grasland is aantrekkelijk voor onder meer bijen, die deze steun goed kunnen gebruiken.

Vlaslijn
Op het veld naast de museumboerderij wordt een ‘vlaslijn’ opgezet in samenwerking met vlasmuseum It Braakhok uit Ee. Vroeger werd op de klei veel vlas verbouwd., Misschien herinnert u zich de prachtige lichtblauwe – of witte velden. Helaas zien we dit tegenwoordig nog maar weinig in onze omgeving. Het verwerken van vlas tot linnen was een zeer arbeidsintensief werk, dat aan velen werk verschafte. Vooral in de winterperiode, als er weinig werk was, konden velen een centje bij verdienen door het vlas te repelen, te braken en te zwingelen.
Als het vlas getrokken, gedroogd en binnen gehaald was, werd het vlas eerst gerepeld, waarbij de zaadbolletjes van de stengels werden verwijderd. Het zaad werd en wordt gebruikt voor de productie van lijnolie, o.a. veel gebruikt in de verfindustrie. Het uitgeperste lijnzaad werd verwerkt tot lijnkoeken, voor het vee. Na het repelen volgde het roten. Het vlas werd dan te rotten gelegd in water, waardoor de houtige delen makkelijk van de linnenvezel los liet. Om de houtdeeltjes te verwijderen werd het vlas gebraakt, eigenlijk gebroken. Stoffig en zwaar werk. Daarna kwam het zwingelen, om de laatste houtige deeltjes te verwijderen. Als laatste werd het vlas gekamd en de bosjes vlaslinnen samengeknoopt tot een vlaspop, een bundel vlas van ongeveer zeven pond. Van zo’n pop kan de vlasspinster linnen spinnen, waar vervolgens mee geweven kan worden. Een uitermate arbeidsintensief proces. Tijdens de Historische Dagen kunt u dit hele proces uitgebreid bezichtigen, sommige onderdelen mag u zelf proberen om te ervaren hoe zwaar dit werk was. Er wordt hierbij deskundige uitleg gegeven.

Naast deze onderdelen van de Historische Dagen op 12 en 13 augustus kunt u genieten van een nostalgische kermis, oude ambachten, paarden en tractoren, historische kostuums, demonstraties, muziek, kinderspelen, regionale lekkernijen, prachtige exposities en nog veel meer.
Kijk ook op www.verhildersum.nl

Historische Dagen
Op Landgoed Verhildersum Leens
12 en 13 augustus 2017
10.30 tot 17.00 uur
Entree: volwassenen € 8,50; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,00