Daling WW in Groningen zet door

In juli neemt de WW in Groningen verder af. Door het aanhoudende economisch herstel verliezen minder mensen hun baan en vinden WW’ers weer vaker werk. In het onderwijs stijgt de WW tijdelijk in verband met het einde van het schooljaar. Desondanks is de kans op werk in deze sector toegenomen. Met name vacatures voor docenten exacte vakken, talen en techniek/ICT zijn voor scholen moeilijk te vervullen.

Eind juli telde Groningen 13.213 WW-uitkeringen. Dat is 4,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juli af met 457 uitkeringen (-3,3%). Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 15,4% (2.400) minder WW-uitkeringen. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. In de bijlage een uitsplitsing van de WW op sector en per gemeente.
Tijdelijke contracten onderwijs
In het onderwijs neemt in juli het aantal WW-uitkeringen toe met 15% (+112). Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat te maken heeft met het beëindigen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar. Hoewel er voor werkzoekende onderwijzers nog steeds vrij veel concurrentie is, neemt de kans op werk de laatste tijd wel toe. Voor een aantal beroepen in deze sectoren zijn er op dit moment moeilijk vervulbare vacatures. Het gaat om docenten exacte vakken en docenten talen. Ook is er veel vraag naar docenten techniek/ICT op het (v)mbo.
Daling in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 364.422. Dat is 4,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 372.246. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,1% (-7.824). De daling van de WW is in alle provincies zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland nog 431.642 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 15,6% (-67.220).
Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juli af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het Noorden voor. Zowel in de afgelopen maand als in het afgelopen jaar was de daling van de WW in Friesland sterker dan in Groningen en Drenthe.
• UWV verstrekte eind juli in de provincie Friesland 14.753 WW-uitkeringen; 4,5% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juli 18,1% lager dan vorig jaar.
• Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde in juli met 3,2% naar 12.009. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 16,5%.