Het verhaal van de laatste Rengers in de huiskerk van de familie

Tijdens Open Monumentendag 2017 – zaterdag 9 en zondag 10 september – en het weekend daarna is in de kerk van Wittewierum de expositie ‘Het meisje Rengers’ te zien. Het meisje Rengers dat hier centraal staat is Odilia Amelia Rengers (1779-1805); de ‘laatste’ Rengers, maar tegelijkertijd ook stammoeder van een nieuwe tak.

Odilia Amelia werd in 1779 geboren als dochter van Duco Gerrold Rengers en Jeannette Gabrielle van Linteloo. Ze trouwde met Wiardus Hora Siccama en kreeg met hem drie kinderen; een dochtertje, dat kort na haar moeder stierf, en twee zonen die ter nagedachtenis aan hun moeder de familienaam Rengers Hora Siccama zouden aannemen. In de slechts 26 jaar van haar leven vonden er in Europa en in Groningen, maar ook in familiekring, gebeurtenissen plaats die grote invloed hadden op de positie en leefstijl van Odilia en haar familie.
Het idee voor de expositie kwam tot stand toen de Stichting Oude Groninger Kerken werd benaderd door verre nazaten van Odilia Amelia. In hun zoektocht naar wie het meisje was op het schilderij dat zij in hun bezit hadden, kwamen ze uit in Groningen en bij de kerk van Wittewierum. De expositie is het resultaat van onderzoek door de Stichting, gecombineerd met de verhalen en voorwerpen van de familie Woelderink.
Stichting KAT (Kunstenaarscollectief Kunst en Ambacht Ten Boer) exposeert in samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken en de Cultuurhistorische Vereniging Ten Boer in en om de kerk van Wittewierum met werken geïnspireerd op het thema ‘Het meisje Rengers’.
Tijdens de opening op vrijdag 8 september houdt Redmer Alma (historicus en archivaris en redactielid tijdschrift Groninger kerken) een lezing. En uiteraard wordt om de exposite te markeren een openingshandeling verricht.
De plaats Wittewierum is niet willekeurig gekozen. Odilia Amelia en de Rengers hadden stevige wortels in Wittewierum, want hoewel de borg in Farmsum de hoofdresidentie van de Rengers was, beschouwde de familie de kerk van Wittewierum als haar hoofdzetel. De kerk ademt dan ook de sfeer van de familie, met de herenbanken, de grafkelder en de rouwborden. Op Open Monumentendag en het weekend daarna zullen in de kerk portretten, persoonlijke spullen, bijzondere documenten en religieuze voorwerpen van Odilia Amelia, haar voorouders, haar gezin en nazaten worden getoond, ten midden van de rouwborden, wapenschilden en grafzerken van haar voorouders. De expositie zal het verhaal vertellen van het korte leven van Odilia Amelia en haar (klein)kinderen in het bijzonder, en het verhaal van de Rengers in het algemeen. Aan de hand van Odilia als hoofdpersoon in een kantelmoment in de geschiedenis zullen we zien hoe het de Rengers voor en na de Bataafs-Franse tijd verging.