Proef met verkeersmaatregelen Europaplein

Op donderdag 31 augustus start een proef met verschillende verkeersmaatregelen om de doorstroming op het Europaplein in Groningen op peil te houden. Verkeer op de Europaweg vanuit de stad richting het Julianaplein krijgt vaker en langer groen licht. De verkeerslichten bij de toerit naar de ringweg gaan alleen nog op rood voor de overstekende fietsers en voetgangers.

Een andere wijziging is dat verkeer op de Lübeckweg richting ringweg al voor het kruispunt moet ritsen naar één rijbaan. Verder komt er op het kruispunt een andere indeling van de rijstroken. De rijbanen worden gescheiden met zogenaamde barriers. Op woensdagavond 30 augustus start de aannemer om 22.00 uur met het plaatsen van de fysieke maatregelen op het Europaplein. Op donderdagochtend 31 augustus zijn de verkeersmaatregelen van kracht.

UMCG
De proef is een initiatief van samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar, Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort. Doel is dat in de drukke avondspits het verkeer op de belangrijke verkeersader UMCG-Europaweg-N7/Julianaplein zo goed mogelijk door blijft stromen. Dit is ook van belang voor de bereikbaarheid van het UMCG voor hulpdiensten. De maatregelen worden genomen vooruitlopend op de start van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en met name de ingebruikname van de tijdelijke noordbaan met smallere rijbanen in 2018.

Druk punt
Het Europaplein is een druk punt. Met name in de avondspits is regelmatig sprake van filevorming. Door de verkeersmaatregelen gaan de automobilisten op de Europaweg vanuit de stad merken dat ze gemakkelijker kunnen doorrijden richting de ringweg. De verwachting is dat de doorstroming van het verkeer vanaf de Lübeckweg richting het Julianaplein en vanaf de Europaweg-zuidzijde naar de N7 niet verandert.

Voldoende niveau
Groningen Bereikbaar gaat de effecten van de maatregelen voortdurend monitoren en analyseren. De doorstroming moet op alle wegen rondom het Europaplein van voldoende niveau blijven. Als de maatregelen bij het Europaplein effectief zijn, blijven ze ook de komende jaren gelden. Mocht de proef niet succesvol zijn, dan zoeken de partijen alternatieve maatregelen.