Clubavond Damclub Winschoten op dinsdag- en woensdagavond

Damclub Winschoten heeft als eerste damvereniging in Oost Groningen de clubavond gespreid over de dinsdag- en woensdagavond. Als basis blijft de dinsdagavond, in het gebouw van SV Bovenburen in Winschoten, gehandhaafd voor de beginnende dammers.
De leerlingen in het voortgezet onderwijs beginnen dan om 18.00 uur, die na een intensieve training het geleerde in praktijk kunnen brengen. Om 19.00 uur begint voor de beginners de training die door Harrie Molthoop ter hand wordt genomen. De gevorderde dammers daarentegen schuiven op naar de woensdagavond die eveneens om 19.00 uur beginnen. Naar verwachting zullen zich meer clubdammers uit Oost Groningen aansluiten voor de onderlinge competitie op de woensdagavond. Temeer daar regelmatig een trainingsavond wordt verzorgd, wat de algehele speelsterkte ten goede zal komen. Deze oefensessie vindt dan, evenals op de dinsdagavond, plaats in lokaal 3, waar Damclub Winschoten beschikt over een zogenaamd TV scherm, waar alle theorie van de damsport getoond kan worden. Omdat deze avond in het verleden altijd werd gemeden omwille van het voetbal, kan deze tak van sport tegenwoordig op meerdere avonden worden aanschouwd.