Veilige oversteek voor otters in het Lauwersmeergebied
Otters kunnen weer veilig de oversteek maken van het Lauwersmeer naar het achterliggende gebied en omgekeerd. Onder de Provincialeweg N361 wordt deze week een ecotunnel aangelegd die het meer met het gebied verbindt. Gedeputeerde Henk Staghouwer plaatst vrijdag 8 september aan de Strandweg (parallel aan de N361) symbolisch een verkeersbord dat de automobilist waarschuwt voor overstekende otters. Dit gebeurt van 09.00 tot 09.45 uur bij de Vlinderbalg, bij de brug ter hoogte van de zeearend voor Lauwersoog. Leden van de pers zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Toekomst otter
Otters zijn reislustige dieren. Vaak komen ze wegen, spoorlijnen en kanalen tegen die het voor otters erg lastig maken zich veilig tussen verschillende gebieden te verplaatsen. Om de otter een goede toekomst te geven in en rond het Lauwersmeer hebben de provincies Groningen en Fryslân in 2016 de Stichting Otterstation Nederland ingeschakeld. De stichting heeft onderzocht wat gevaarlijke locaties rond het Lauwersmeer zijn en wat er nodig is om veilige trekroutes aan te leggen.

Rustiger rijden
De provincie werkt nu aan deze veilige trekroutes. Deze week zijn de werkzaamheden gestart langs de N361. Er zijn rasters geplaatst om te voorkomen dat otters de weg oversteken en onder de weg komt een looprichel in de onderdoorgang. Zo kunnen otters veilig onder de provinciale weg door naar het achterliggende gebied. Ook de gemeentelijke weg wordt aangepakt. Vaak maken otters hier gebruik van de onderdoorgang onder de brug, al kan het soms voorkomen dat ze de weg over lopen. Om automobilisten hiervoor te waarschuwen en snelheid te laten minderen worden er ter hoogte van de burg drempels en waarschuwingsborden geplaatst.