Raad van Leek wil burgemeester Hoekstra herbenoemen

De gemeenteraad van Leek beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de Commissaris van de Koning aan om de heer B.C. Hoekstra te herbenoemen voor een nieuwe ambtsperiode als burgemeester van de gemeente Leek.

Per 1 december 2017 verstrijkt de tweede ambtstermijn van zes jaar van burgemeester Hoekstra. De vertrouwenscommissie bestaande uit leden van de gemeenteraad van Leek heeft daarom de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereid. Deze commissie heeft op 6 september 2017 het verslag van bevindingen en een raadsvoorstel met de concept-aanbeveling aangeboden aan de gemeenteraad. In een besloten raadsvergadering is hierover gesproken en gestemd. Vervolgens heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer D.U. van der Wier, in het openbaar bekend gemaakt dat de raad burgemeester B.C. Hoekstra voordraagt voor herbenoeming.

De heer Van der Wier gaf aan dat de gemeenteraad zorgvuldig te werk is gegaan. Om de aanbeveling voor te bereiden heeft de raad een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie heeft informatie ingewonnen over het functioneren van de heer Hoekstra als burgemeester van Leek. Geconstateerd is dat de heer Hoekstra een prima burgemeester is: “Hij is een goede voorzitter van de raad en van het college. En zijn rol van burgemeester richting de samenleving vervult hij op een uitstekende wijze. Hij krijgt daar veel waardering voor.”