Uitbreiding uren buurtsportcoaches voor inzet beweegstimulering 2018

Het college van B en W heeft besloten de uren van buurtsportcoaches in de gemeente Delfzijl voor 2018 uit te breiden. Inwoners met een beperking krijgen extra ondersteuning om te bewegen. Door de capaciteit van 3.0 naar 3.8 fte te verhogen, wil de gemeente een gezonde en actieve leefstijl bij deze doelgroep bevorderen. De beweegstimulering maakt deel uit van het Programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt 2018’, waarbij de gemeente samenwerkt met Huis voor de Sport Groningen.

Sportcoaches ook actief in het onderwijs
‘Bewegen draagt bij aan het verminderen van het risico op het ontstaan van ziekten zoals diabetes, overgewicht en depressie’, zegt wethouder Jan Menninga. Een actieve en gezonde leefstijl is dus van belang. Niet alleen voor mensen met en zonder een beperking, maar ook voor kinderen. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief. Daarom zijn de sportcoaches ook actief in het onderwijs, waar ze gymlessen geven aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Via naschoolse activiteiten laten zij kinderen kennismaken met sporten en sportverenigin-gen in de gemeente.

Financiële middelen
Wethouder Hans Ronde: ‘De gemeente ontvangt sinds 2015 vanuit het Rijk de decentralisatie-uitkering ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van € 80.000 tot 2018. De extra kosten van de urenuitbreiding betalen we uit deze middelen om de gezondheidsachterstan-den te verkleinen.’ Eenennegentig gemeenten in Nederland, waaronder Delfzijl, krijgen extra middelen voor het aanpakken van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de gezondheid van risico-groepen. Vanaf 2018 tot en met 2021 ontvangt de gemeente jaarlijks € 78.000,-.