Overhandiging rapport uitvaartverenigingen

Onderlinge uitvaartverenigingen in heel Nederland hebben het moeilijk. Hun ledenaantal loopt terug, bestuursleden vinden is erg lastig en de wet- en regelgeving wordt steeds strenger. Toch zijn de uitvaartverenigingen maatschappelijk zeer waardevol, als uitvloeisel van authentiek Noaberschap dat onlangs zelfs is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Groningen wil de 110 onderlinge uitvaartverenigingen in de provincie toekomst bieden en heeft daarom de problemen geïnventariseerd. Op basis van diverse gesprekken en bronnen doet de commissie Noaberschap 2.0 van de Federatie een aantal aanbevelingen. Dit alles is opgenomen in het rapport ”Onderzoek + adviezen voor behoud van de onderlinge uitvaartzorg”

Dit rapport wordt op vrijdag 15 september op het provinciehuis in Groningen overhandigd aan Commissaris der Koning in Groningen René Paas. Belangstellenden zijn welkom vanaf 16:00 uur in de middag.