Pekela volop in beweging

Door eenzijdige berichtgevingen in de landelijke media over Oude Pekela worden met een negatief imago talrijke voordelige eigenschappen overschaduwd. Goede eigenschappen en positieve gebeurtenissen komen in landelijke mediaberichten niet of onvoldoende door om dat beeld te nuanceren. Terwijl Pekela met het initiatief ‘Veur & deur Pekel’ als een voorbeeldfunctie zou kunnen gelden.

In een burgerparticipatie samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden wordt het centrum van Oude Pekela opnieuw ingericht. Het college vindt het belangrijk om deze mensen mee te laten denken en mee te laten praten. “Het is en wordt hun plek”, aldus Wethouder Hennie Hemmes. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben ideeën aangeleverd. De gemeente Pekela heeft eind 2016 een subsidie aangevraagd bij de provincie Groningen voor het geven van een nieuwe uitstraling aan het centrumgebied. De totale investering in de plannen is 5 miljoen euro. Daarvan gaat de provincie 2 miljoen euro bijdragen, en de gemeente 3 miljoen.

Er was al flink geïnvesteerd in het onderwijs, sport en leefbaarheid en in zorg.

In De Groenling bevinden zich drie basisscholen, een peuterspeelzaal, het CLG (Centrum voor Jeugd en Gezin), de GGD en het consultatiebureau. Met altijd korte lijnen tussen deze participanten.

In het nieuwe verpleegcentrum Het Dokhuis wordt in een huiselijke omgeving zorg geboden. Op de begane grond is het medisch centrum gehuisvest met huisartsenpraktijk Het Dokhuis, Certe, Stichting Eerstelijnscentrum Oude Pekela, Zorggroep Oosterlengte, Fyzigo Fysiotherapie, Pekelder Apotheek BV en Basis GGZ Lentis.

In het voormalige zwembad ‘Atlantis’ is het nieuwe multifunctionele centrum gerealiseerd. Met samenvoeging van het dorphuis De Binding, de bibliotheek, kantoren voor welzijnsorganisaties en de sporthal. Veel wordt door vrijwilligers gedaan.

Het centrumgebied met De Helling is de laatste plek die nog opgeknapt moet worden om Oude Pekela helemaal compleet te maken. Leegstand en verpaupering hebben jarenlang zwaar op de leefbaarheid in het centrum gedrukt. Met name het deel van het winkelhart aan de Feiko Clockstraat met de Action en de Bibliotheek. De gemeente had na lang onderhandelen met de projectontwikkelaar een aantal panden opgekocht, waaronder de oude Rabobank. “Door overname kunnen we aan de slag, samen met inwoners, om het opnieuw in te richten en er een mooi leefbaar winkelcentrum van te maken”, aldus een opgetogen Hennie Hemmes.

Samen met gedeputeerde Eelco Eikenaar heeft de wethouder begin maart met het begin van de sloop van het oude Rabobankgebouw aan het Raadhuisplein de officiële starthandeling verricht. De ontwikkeling van het centrumgebied Oude Pekela Centraal kon beginnen. Wethouder Hemmes: “Het gaat het visitekaartje van Oude Pekela worden.”

Tijdens de ideeënmarkten hebben meerdere landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen rondgelopen om ter plekke ideeën van bezoekers samen uit te werken. Tijdens de eerste in februari prees de wethouder de opkomst en het enthousiasme van de deelnemers. Ook was hij heel tevreden over de inbreng van de inwoners.

Er was in de zaal geen sterke voorkeur voor één bepaald model. Er werd voor de diverse deelgebieden een gevarieerde voorkeur uitgesproken voor de oplossingen in de verschillende modellen. Daarmee zal het concept ontwikkelingsplan een goed afgewogen combinatie van de diverse voorstellen moeten bevatten.

Van groot belang voor het centrum van Oude Pekela zijn goede medische en winkelvoorzieningen. Voor een flink deel wordt een aantrekkelijk centrum bepaald door het concentreren van gevarieerde voorzieningen, een breed aanbod en een goede bereikbaarheid, waaronder ruime parkeermogelijkheden.

Het park krijgt geen grote veranderingen maar wordt op enkele punten voor mensen met kinderen en voor jongeren aantrekkelijker gemaakt. Het stimuleren van meer recreatieve mogelijkheden, bewegen en duurzaamheid gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe hart en gezicht van Oude Pekela.

De participatiebijeenkomst van 26 juli was de derde zeer goed bezochte bijeenkomst. De meningen zijn gepeild en men heeft meerdere voorzichtige conclusies kunnen trekken. Oorspronkelijk was deze bijeenkomst in een sessie van vier gepland . Maar de gemeente miste bij deze de input van 40-minners. Daarom wordt woensdag 20 september nog een bijeenkomst belegd speciaal voor deze leeftijdscategorie. De bijeenkomsten staan onder leiding van Hans Harbers,  docent Filosofie van Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Veur&deurPekel! is een participatietraject en gaat over de nieuwe inrichting van het centrumgebied Oude Pekela Centraal. De gemeente wil graag input vanuit de gehele Pekelder samenleving over het te ontwikkelen centrumgebied. Het centrum is van en voor iedereen. Er zijn vier grote participatiebijeenkomsten dit jaar. Op 26 juni was de derde.

Aan wethouder Jaap van Mannekes, die wegens vakantie van zijn collega Hennie Hemmes de honneurs waar nam, leggen we enkele vragen voor.

Waarom was er minder opkomst van de groep 40-minners?
Wethouder Jaap van Mannekes: “De belangstelling op 26 juni was goed, maar jeugd, jong volwassenen, jonge gezinnen waren ondervertegenwoordigd. Dat zijn toch groepen die andere wensen hebben en eisen stellen aan de openbare ruimte en een centrumgebied in zijn geheel. Die 40-minners-invalshoek willen we graag ook meenemen, naast die van de 40-plussers, en daarom beleggen we een extra bijeenkomst op woensdag 20 september a.s. speciaal voor deze groep. We kunnen nu niet vaststellen waarom er minder 40-minners waren op 26 juni. Een mooie vraag die we 20 september aan de groep 40-minners zelf kunnen stellen.”

Waren er ook redelijk wat jongeren bij? En wat zijn hun wensen?
Van Mannekes: “Jongeren waren al eerder benaderd via de scholen. Het Dollard College heeft flink wat aandacht besteed aan Veur en deur Pekel, en doet dat nog steeds. Zij hebben ook op de ideeënmarkt gestaan op 22 april jongsleden, en staan zaterdag 9 september samen met de gemeente op de Jaarmarkt. De jongeren kwamen met leuke ideeën over hoe en waarmee we de openbare ruimte, bijvoorbeeld op het Raadhuisplein, konden inrichten. Meer park en water, meer beleving dus vooral op het plein werd veel genoemd. Daarnaast zagen de jongeren een H&M en een Macdonalds wel zitten. We zijn er natuurlijk niet op tegen als die aan de deur kloppen, maar daar kunnen we als overheid momenteel weinig aan doen.”

Wat zijn er zoal voor ideeën ingebracht?
Van Mannekes: “De ingebrachte ideeën zijn heel divers en hebben een vertaling gekregen in 3 gepresenteerde modellen. Ideeën over duurzaamheid, natuur, sport, bewegen en gezondheid, ideeën over recreatie, historie en cultuur, maar ook parkeren, wonen, verkeer en openbaar vervoer. Het conceptplan dat op 16 oktober wordt besproken, zal een goed afgewogen mix gaan worden met de getoetste voorkeuren uit de laatste bijeenkomst. En natuurlijk de input die we straks hopelijk halen uit de bijeenkomst met de 40-minners. Maandagavond 16 oktober a.s. kunnen belangstellenden nog reageren op het concept-ontwikkelingsplan. Dit plan wordt na 16 oktober a.s. aan het gemeentebestuur voorgelegd ter besluitvorming. Op de website www.pekela.nl/veurendeurpekel is te lezen welke voorzichtige conclusies we tot dusver kunnen trekken.”

Is inmiddels bekend wat er op de plek van de oude Rabobank  gaat komen?
“Er is nog niets bekend over wat er op de plek van de oude Rabobank gaat komen. Dit wordt meegenomen in het ontwikkelingsplan. Het ontwikkelingsplan geeft de visie op het centrum weer en geeft kaders mee voor verdere uitwerking. Dat houdt in dat we aangeven waar we invulling zien en wat de nieuwe openbare ruimte moet zijn en hoe die te gebruiken is. We zullen de plekken waar nu gesloopt is tijdelijk gaan herinrichten, zodat we niet jaren aankijken tegen bouwhekken en zandhopen.”

Komen er nieuwe panden in het centrumgebied met mogelijk appartementen erbij?
“Woningen of appartementen zijn een reële optie binnen het centrumgebied. Waar die zouden moeten komen, daar gaan we 16 oktober a.s. op in. We lichten het graag toe in woord en beeld. Kom vooral naar De Binding deze avond!”

Komen er medische voorzieningen bij in Het Dokhuis?
“Het Dokhuis is voor Pekela een fantastische medische voorziening. Als dat versterkt kan/moet worden dan liggen daar goede kansen. Het biedt op dit moment natuurlijk al veel op dit gebied.”

Gaan er in leegstaande panden beginnende ondernemers starten?
“We denken inderdaad na om een deel van de leegstand te gebruiken voor startende ondernemers. Dat gebeurt al voorlopig aan het Raadhuisplein, in de strip.”

Op 16 oktober gaat de laatste participatiebijeenkomst plaatsvinden. Samen ‘veur en deur Pekelders’ Oude Pekela Centraal ontwikkelen! Zal de landelijke media gaan kijken?