Alle ogen op gericht Vindicat

Het Academiegebouw aan de Broerstraat in Groningen. Het pand werd in 1907-'09 gebouwd naar een ontwerp van J.A.W. Vrijman (1865-1954) en is een rijksmonument (rm 485446).

GRONINGEN – Het schooljaar 2016-2017 was een bewogen jaar voor studentenvereniging Vindicat. De oudste en misschien wel bekendste studentenvereniging raakte keer op keer in opspraak en de landelijke kritiek op de vereniging nam toe. Vindicat moest zich verantwoorden tegenover gemeente en de Rijksuniversiteit. De afspraken die zij onderling gemaakt hebben, moet de vertrouwensband weer doen opbouwen.

Het schooljaar is begonnen en Groningen is al gauw weer de bruisende studentenstad die het voor de vakantie ook was. Ieder jaar is het hetzelfde plaatje. Ergens in juni wordt het rustiger en lijkt de stad tot rust te komen van een hevig jaar. Nog geen twee maanden later, in augustus, maakt deze relatieve rust weer plaats voor nervositeit en een gevoel van enthousiasme. Eerstejaarsstudenten die hun nieuwe kamer inrichten, ouderejaars die terugkeren, de voorbereidingen op de KEI- week en natuurlijk de nieuwe studenten die zich (soms tevergeefs) aanmelden bij een studentenvereniging. Zo ook bij de oudste en meest omstreden studentenvereniging van Nederland; Vindicat atque Polit.
Is het ondanks of dankzij de commotie, dat steeds meer studenten bij het corps willen horen? De nieuwe rector van Vindicat, Marc Mohr, denkt dat de aanmelding van nieuwe leden vooral komt door Ben Feringa. ‘Door de Nobelprijs voor Scheikunde van professor Feringa, is de Rijksuniversiteit Groningen natuurlijk in een goed daglicht komen te staan. Hierdoor hebben ongetwijfeld meer studenten gekozen voor Groningen, en daar pikken wij dan een graantje mee. Niet alleen wij trouwens, ik ben overtuigd dat andere studentenverenigingen ook veel aanmeldingen aan Feringa te danken hebben.’

De regels binnen Vindicat zijn flink aangescherpt. Zo was het nuttigen van alcohol tijdens de ontgroening al verboden sinds 1997, toen Reinout Pfeiffer overleed na het drinken van een fles jenever. Sinds dit jaar is fysiek contact tijdens de ontgroening ook verleden tijd. Dit naar aanleiding van de mishandeling van een aspirant-lid tijdens de ontgroening van 2016. Destijds stond een 24-jarige lid op het hoofd van de jongeman, waardoor hij uiteindelijk in het ziekenhuis belandde met hoofdletsel. Mohr: ‘De ontgroening is, als ik het vergelijk met mijn eigen ontgroening, veel veiliger geworden. Het begin is altijd een hectische periode. Alle aspirant-leden zitten de hele periode bij elkaar en er gebeurt veel. Door fysiek contact te verbieden bescherm je de aspirant-leden. Ik denk zeker dat nieuwe leden hierdoor eerder geneigd zijn een aanmelding bij ons te doen.’
Daarnaast is er nog de accreditatie, die de Hanze Hogeschool en Rijksuniversiteit aan Vindicat hebben verleend. ‘Door deze accreditatie die ons is verleend, zien studenten dat de Hogeschool en Universiteit vertrouwen in ons heeft. Dat vertrouwen is ook erg belangrijk voor het uitkiezen van een studentenvereniging.’ Het vertrouwen van deze instanties is niet onvoorwaardelijk. Zo hebben alle leden van Vindicat een omgangsreglement moeten tekenen en zal de vereniging ‘follow-ups’ moeten geven. ‘De accreditatie is slechts voor één jaar, dus zullen wij ons moeten blijven bewijzen. Dit doen wij door de veiligheid (zowel fysiek als mentaal) te waarborgen en ons zo goed mogelijk te presenteren.’, zegt Mohr. Dat Vindicat wel een accreditatie kreeg voor het aankomende jaar, is voornamelijk te danken aan het kritische rapport wat de vereniging zelf schreef. Het rapport, in totaal zo’n tachtig pagina’s dik, overtuigde de accreditatiecommissie van de goede bedoelingen van de vereniging.

De rector gaat een hectische tijd tegemoet, zo aan het begin van het schooljaar. Zo is er de schorsing van roeivereniging Aegir die moet handhaven. De roeivereniging werd voor een jaar geschorst, nadat zij in hun clubblad de ‘slet van het jaar’ hadden gekozen. De roeivereniging, onderdeel van Vindicat, werd direct voor een jaar geschorst. Maar wat houdt die schorsing precies in? Mohr: ‘Aegir is een van de vele subverenigingen die is gelinieerd aan Vindicat. Bij de roeivereniging zitten mensen die alleen lid zijn van Aegir en mensen die ook lid van Vindicat zijn. Eerder waren alle leden van Aegir altijd welkom in onze Sociëteit, nu zijn dat alleen nog de mensen die ook lid van Vindicat zijn. De leden van Aegir die nog wel welkom zijn, mogen geen kleding van de roeiverenging dragen of op een of andere manier de club uitdragen. Daarnaast werden de feesten van Aegir vaak bij ons in de sociëteit afgesloten, maar dat is nu ook niet meer aan de orde.’
Naast het zuiveren van de goede naam, zal Vindicat ook transparantie moeten bieden aan de partijen met wie zij afspraken gemaakt hebben en de Groningers zelf. Niet alleen de belangrijkere instellingen in Groningen zijn de uitspattingen namelijk zat, ook de overige Groningers krijgen steeds meer een soort afkeer tegen Vindicat. De arrogantie, een van de punten waar de vereniging aan wil werken, wordt veelal genoemd als reden voor de aversie. Dat de vereniging veel voor Groningen betekent als het gaat om sport en cultuur, wordt dan nog wel eens vergeten. Kortom: Vindicat zal flink moeten werken aan hun uitstraling en binding met de overige Groningers.
Of de commotie rondom de vereniging er juist aan heeft bij gedragen dat er dit jaar een recordaantal aanmeldingen zijn binnengekomen, blijft de vraag. In ieder geval lijkt de commotie mensen vooral niet te hebben afgeschrikt.

De inmiddels afgetreden rector, Stijn Derksen, denkt dat Vindicat onder leiding van Marc Mohr het vertrouwen kan herwinnen. ‘Marc is hiervoor de aangewezen persoon. Hij is al sinds februari 2017 druk bezig om zich voor te bereiden voor het aankomende jaar. De ophef rondom de vereniging heeft een soort momentum gecreëerd en ik verwacht dat Vindicat dit zal gebruiken om de goede naam weer in ere te herstellen. Daarnaast denk ik dat wij, door goed overleg met gemeente, politie en de accreditatiecommissie, een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.’ Derksen, moegestreden van het afgelopen jaar, zal dit jaar geen actieve rol binnen de vereniging gaan vervullen. ‘Uiteraard blijf ik vanaf de zijlijn toekijken en kan ik waar nodig altijd hulp bieden.’
De Sociëteit van Vindicat, gesitueerd in het Hooghoudt- gebouw aan de Grote Markt, zal met argusogen in de gaten worden gehouden. Op de deuren van het gebouw valt ‘MVTVA FIDES’ te lezen. Een spreuk die vrij vertaald vanuit het Latijn, het volgende betekent: ‘Wederzijds Vertrouwen’. Dit laatste zal nodig zijn om de vereniging niet ten gronde te richten, al zal Vindicat vooral zelf de vertrouwensband tussen vereniging, gemeente en de onderwijsinstellingen moeten zien te verbeteren. Pas wanneer dit vertrouwen er weer is, zal de storm die Vindicat treft langzaam over kunnen waaien. Tot die tijd zullen de ogen gericht blijven op de vereniging met haar rijke geschiedenis.