Feestelijke afsluiting herinrichting Middelstum

MIDDELSTUM – 0Zaterdag 30 september vieren de inwoners uit Middelstum dat alle herinrichtingswerkzaamheden in hun dorp zijn afgerond. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de herinrichting en dat heeft geleid tot een nog mooier Middelstum.

In 2010 is gestart met de planvorming voor het centrum van het dorp Middelstum. Samen met vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsbelangen, de Handelsvereniging en de Historische Vereniging is een herinrichtingsplan opgesteld dat in het voorjaar van 2011 aan het dorp is gepresenteerd. Aanleiding was de aanpak van het achterstallig onderhoud van rioleringen, wegen en openbaar groen. Het plan is gefaseerd en in overleg met bewoners verder uitgewerkt en uitgevoerd. Tijdens de herinrichting is de riolering vervangen, zijn kabels en leidingen vernieuwd en zijn de straten en wegen voorzien van nieuwe verharding, lantaarnpalen, bomen en beplanting. In de zomer van 2012 zijn de eerste werkzaamheden gestart. De afgelopen maanden zijn de puntjes op de i gezet.

Naast de herinrichting van de straten en wegen, hebben inwoners initiatieven genomen om het dorp verder te verfraaien. Een van die initiatieven is Middelstum Bloeit, dat zijn hangende bloemenbaskets die bevestigd zijn aan lantaarnpalen. Ook de aanleg van een parkeerterrein bij Ewsum was een wens vanuit de inwoners die vervuld is. Daarnaast is het Asingapark aangepakt, inwoners hebben daarbij geholpen. In het park wordt een kunstobject gerealiseerd op de oude contouren van de voormalige Asingaborg. Dit kunstwerk wordt gemaakt door de Middelstumer kunstenaar Paul Rinket en zal in december 2017 worden onthuld.

Wethouder Pier Prins (Beheer Openbare Ruimte): “de herinrichting van het dorp Middelstum was een lang traject. Het is mooi om te ervaren hoe betrokken de inwoners zijn bij de inrichting van hun dorp. We kunnen terugkijken op een periode waarin de inwoners van Middelstum overlast hebben ervaren, maar het resultaat is een fraai en toekomst bestendig dorp”. Zaterdag 30 september zijn vanaf 16.30 uur op het Concordiaplein in Middelstum diverse festiviteiten. Iedereen is welkom.