Rijk in Groningen: lezing over rijke families in de 17e en 18e eeuw

GRONINGEN – Woensdag 4 oktober vertelt conservator Egge Knol in de Remonstrantse kerk in Groningen over hoe vooraanstaande Groningse families in de zeventiende en achttiende eeuw op borgen en in stadspaleizen woonden.

Deze lezing wordt gegeven naar aanleiding van de tentoonstelling Rijk in Groningen – Borgen en Stadspaleizen 1600-1800 in het Groninger Museum. Het is de eerste Kunst in Zicht-lezing van het nieuwe seizoen.

Rijk in Groningen 
Vooraanstaande Groningse families woonden in de zeventiende en achttiende eeuw op borgen en in stadspaleizen. De bewoners van de Ommelander borgen hadden vaak ook een groot huis in de stad en de rijke burgers van de stad hadden buitenverblijven in Haren of langs de diepen in de Veenkoloniën. De meeste huizen zijn verdwenen, maar de rijkdom is nog te zien in bewaard gebleven afbeeldingen, bouwfragmenten en huisraad. Door de onderlinge rivaliteit van deze adellijke families, die hun macht aantoonden met rijkdom, zijn er ontelbare bijzondere voorwerpen voor hen gemaakt door kunstenaars, zilversmeden, meubelmakers, houtsnijders en glas-in-loodschilders.

Egge Knol is conservator Archeologie, geschiedenis en oude regionale kunst(nijverheid). Hij neemt het publiek deze avond mee langs de fraaie nalatenschap van rijke Groningers.

Kunst In Zicht
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. Het aanbod omvat lezingen, cursussen, wandelingen en excursies, over onderwerpen uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst, archeologie en regionale geschiedenis. De activiteiten sluiten zo mogelijk aan op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en op andere actuele culturele evenementen.

De lezing op 4 oktober, zal om 19:30 beginnen. De entreeprijs is 12,50 euro en aanmelden kan via e-mail aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch: 050 318 8651.