Martini Ziekenhuis en Zilveren Kruis sluiten contract voor vier jaar

GRONINGEN – Bestuurders van Martini Ziekenhuis en Zilveren Kruis ondertekenen vandaag een contract voor vier jaar. Het contract sluit aan op het meerjarig strategisch beleidsplan van het ziekenhuis. Daarin staat dat patiënten bij het Martini Ziekenhuis terecht kunnen voor excellente medisch-specialistische basiszorg en acht expertisegebieden; dat landelijke en regionale samenwerking nodig is om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden aan patiënten in Noord-Nederland en dat dat alleen mogelijk is met betrokken professionals die goed luisteren naar de behoeften en verwachtingen van de patiënt. 

Ziekenhuis en zorgverzekeraar willen met dit contract zorgen voor aantoonbare kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke, duurzame en betaalbare zorg in de regio Groningen en Drenthe. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis: ‘Het Martini Ziekenhuis heeft met Zilveren Kruis afgesproken dat onze speerpunten verder kunnen groeien als we aantonen dat de kwaliteit van zorg goed en doelmatig is. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de dure geneesmiddelen, zodat elke patiënt dat geneesmiddel kan krijgen dat het meest geschikt is voor zijn situatie. Ook hebben we afspraken gemaakt over de acute zorg en onze excellente basiszorg.’ Het contract is tot stand gekomen na een intensieve periode van onderhandelen. De medisch specialisten van het ziekenhuis waren hier nauw bij betrokken.

Zorg in de regio toegankelijk houden
Olivier Gerrits, directeur zorginkoop Zilveren Kruis: ‘De zorgvraag in Groningen en Drenthe verandert. Dat vraagt keuzes. Hoe lastig soms ook. Alleen zo kunnen we de toegankelijkheid van de zorg in het Noorden blijven borgen. Dat vraagt iets van ons, iets van zorgaanbieders en patiënten. Door samen afspraken te maken over welke zorg het beste waar kan plaatsvinden, garanderen we die toegang tot goede en betaalbare zorg. Niet alleen nu, maar de komende jaren.’

Verantwoorden op kwaliteit
Ook voor het Martini Ziekenhuis zijn er grote voordelen aan het sluiten van een meerjarencontract. Feenstra: ‘Voorheen moesten we elk jaar, met elke verzekeraar rond de tafel en onder grote tijdsdruk tot overeenkomst komen. Nu hebben we de tijd genomen om onze gezamenlijke doelstellingen te formuleren en te komen tot een financieringsmodel. Dit stelt ons in staat onze speerpunten in de regio verder te versterken, doelmatige zorg te leveren en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Daarbij hebben we afgesproken dat we ons transparant opstellen en we ons niet alleen op volumes verantwoorden, maar juist ook op kwaliteit van zorg. Mooi voorbeeld daarvan is het Value Based Health Care project dat we gezamenlijk aan het ontwikkelen zijn voor het speerpunt Moeder en Kind. Eerder sloot het Martini Ziekenhuis al een meerjarencontract met zorgverzekeraar Menzis. Met deze twee contracten weet nu ruim tweederde van de patiënten van het Martini Ziekenhuis zich de komende jaren verzekerd van zorg in het ziekenhuis van hun voorkeur.