Twee jaar Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe

GRONINGEN – Inmiddels is het twee jaren geleden dat het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe haar deuren opende. Het centrum vangt slachtoffers  van aanranding en verkrachting op. De afgelopen periode heeft het centrum tientallen slachtoffers hulp kunnen bieden maar er liggen nog veel kansen voor de toekomst. “Want”, vertelt Peter Strijbosch, coördinator van het Centrum Seksueel Geweld voor de twee noordelijke provincies: ‘’de aanmeldingen lopen gelijk aan de voorgaande jaren, maar we willen graag nog meer slachtoffers zien. Er zíjn er namelijk nog meer. We weten dat de cijfers tot nu toe slechts het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’ zijn.’’

Het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerkingsverband tussen GGD Drenthe, GGD Groningen, UMCG, het Scheper Ziekenhuis, Politie Regio Noord, PsyQ en GGZ Drenthe, waar experts vanuit verschillende disciplines samenwerken om hulp te bieden. De afgelopen twee jaren heeft Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe tientallen slachtoffers kunnen helpen. Peter Strijbosch: ‘’We zien allerlei vormen van seksueel geweld voorbij komen, maar wat het vaakst voorkomt is verkrachting. Ook zijn er specifieke doelgroepen die meer risico lopen dan andere groepen, dit zien we ook terug in de cijfers. Dit zijn onder meer jonge meiden en mensen met een licht verstandelijke beperking. Vaak vindt seksueel geweld plaats in vertrouwde kring, maar we ontvangen ook meldingen van seksueel geweld na een avond stappen. Het is bij seksueel geweld erg belangrijk om niet te denken in taboes. Er kan je van alles overkomen.”

Kansen voor de toekomst

Er ligt namelijk nog veel taboe op seksueel geweld. Uit angst, schaamte en schuldgevoelens is de drempel om hulp te zoeken hoog. Daarnaast weet nog niet iedereen dat het Centrum Seksueel Geweld bestaat. Daarom doet nog lang niet iedereen die slachtoffer geworden is van seksueel geweld een melding.  “We willen meer naamsbekendheid voor het Centrum Seksueel Geweld. Helaas zien we in het Centrum Seksueel Geweld nu naar schatting 1-2% van alle slachtoffers in Nederland. Dit willen we veranderen. Want door goede zorg te bieden kunnen we herhaling voorkomen en slachtoffers een kans bieden om het seksueel geweld te verwerken, zodat ze verder kunnen met hun leven. Helaas duurt het gemiddeld 16 jaar voordat een slachtoffer met zijn of haar verhaal naar buiten treedt. We hopen iedereen bewust te maken van het thema seksueel geweld zodat we alerter kunnen zijn als samenleving op het signaleren van seksueel geweld”, aldus beleidsmedewerker Elizabeth Maarsingh.

Campagne voor naamsbekendheid

De eerste stappen naar naamsbekendheid zijn gezet. Op 3 oktober is er een landelijke campagne gestart, die inzet op naamsbekendheid van het Centrum Seksueel Geweld. De campagne wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp, zij ondersteunen het Centrum Seksueel Geweld  om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste weg naar hulp weet te vinden.