Inschrijving inkoop zorg Westerwolde van start

WESTERWOLDE – Gisteren hebben de colleges van gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde ingestemd met de aanbestedingsdocumenten voor de gezamenlijke inkoop van begeleiding en huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanbesteding is vanaf nu gepubliceerd op Tenderned.nl. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich via Tenderned.nl inschrijven.

 De contracten met de zorgaanbieders gaan in vanaf 1 januari 2018. Op die datum is ook de nieuwe gemeente Westerwolde een feit. Een extern bureau ondersteunt het aanbestedingsproces.

Maatwerk

Westerwolde kiest voor een wijze van aanbesteden die de mogelijkheid biedt om met huidige zorgaanbieders contracten voort te zetten. Op deze manier hoeven inwoners van Westerwolde straks niet over te stappen naar andere zorgaanbieders. Verder zetten we in op ruimte voor maatwerk. De gemeente wil per persoon de best mogelijke zorgaanbieder contracteren om die zorg te kunnen verlenen die nodig is. Tussentijds is het voor zorgaanbieders ook mogelijk om een overeenkomst af te sluiten met de gemeente.