Noorderzijlvest en Ommelanderdiek ontvangen kinderen in bezoekerscentrum Delfzijl

Kinderen ervaren zelf wat een dijk sterk maakt

DELFZIJL – Op dinsdag 24 oktober organiseren het waterschap Noorderzijlvest en de aannemerscombinatie Ommelanderdiek een leuke en leerzame dag voor kinderen. In het bezoekerscentrum van de dijkverbetering in Delfzijl kunnen kinderen tussen 9:00 en 15:00 uur de dijk ontdekken met proefjes, materialen van de dijk, filmpjes en maquettes. Het bezoekerscentrum is gevestigd aan de Noordersingel 1 in Delfzijl.

“Op deze dag laten we kinderen zien welke functie een zeedijk heeft. Met verschillende experimenten laten we ze zelf ervaren wat een dijk sterk maakt. Bijvoorbeeld met een dieptekaart van Nederland waarop kinderen zelf dijkjes kunnen bouwen om overstromingen te voorkomen en een proefje hoe kwelwater in een dijk werkt. En we vertellen de kinderen en hun ouders meer over de dijkverbetering die we nu uitvoeren”, aldus Silvia Mosterd, omgevingsmanager bij het waterschap Noorderzijlvest.

Week van Ons Water in de herfstvakantie

In de nationale Week van Ons Water van 18 t/m 25 oktober zijn er veel meer leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland, Het thema van deze landelijke week is dit najaar ‘extreem weer en wateroverlast.’ Wat doen waterschappen tegen wateroverlast? Wat kunnen mensen zelf doen? Via de postcodecheck op weekvanonswater.nl kan iedereen zien wat er allemaal in de buurt gebeurt.

Initiatiefnemers

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en aan te geven wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten! Bovendien pleiten de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman tevens voor deze constructie in een oproep aan het nieuwe kabinet in april van dit jaar3

Het hiervoor beschreven principe voor de afhandeling van de schades is nu door de regio uitgewerkt in concrete stappen en is inmiddels voorgelegd aan de NCG en het ministerie van Economische Zaken.