Constructivistische verbanden – lezing Kunst in Zicht

© Cedric Verhelst – 2012

GRONINGEN – Donderdagavond 2 november geeft Han Steenbruggen in de Remonstrantse kerk in Groningen een lezing over de tentoonstelling Constructivistische verbanden in Museum Belvédère in Oranjewoud.

Vanaf 21 oktober is in het museum de tentoonstelling Constructivistische verbanden te zien. Kunst in Zicht nodigde daarom museumdirecteur Han Steenbruggen uit een lezing te geven over deze expositie.

Constructivisme in Vlaanderen en Noord-Nederland
In de tentoonstelling staan de verbanden tussen het constructivisme in Vlaanderen en Noord-Nederland centraal. De tentoonstelling geeft inzicht in die onderlinge relaties, maar laat vooral ook zien hoe rijk, gevarieerd en kleurrijk het constructivisme uit de periode 1922-1927 is.

In de relaties tussen noord en zuid speelden de tijdschriften Het Overzicht en De Driehoek een cruciale rol. Onder aanvoering van redactieleden Jozef Peeters en Michel Seuphor bracht het onder andere kunstenaars samen uit Nederland en Vlaanderen, onder wie Theo van Doesburg, Wobbe Alkema, Karel Maes, Jan van der Zee en Carel Willink.

Kunst In Zicht
Deze avond wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. Het aanbod omvat lezingen, cursussen, wandelingen en excursies, over onderwerpen uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst, archeologie en regionale geschiedenis. De activiteiten sluiten zo mogelijk aan op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en op andere actuele culturele evenementen.

Entree: € 12,50
Aanmelden kan via aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch: 050 318 8651

Donderdag 2 november 2017
19.30 uur – 21.30 uur

Remonstrantse kerk
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen